Konferencija „Dualno obrazovanje – izazovi i mogućnosti tokom i nakon Kovid -19“ , organizovana je  krajem oktobra u okviru projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju „Podrška u razvoju i uspostavljanju Nacionalnog modela dualnog obrazovanja“ u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Švajcarsko-srpske trgovinske komore.

Konferenciju su otvorili dr Gabrijela Grujić, pomoćnik ministra za dualno obrazovanje, zamenik direktora kancelarije za saradnju, Ambasade Švajcarske Derek Džordž i predsednik Švajcarsko-srpske trgovinske komore Majo Mićović.

Pomoćnica ministra za dualno obrazovanje  navela je da je Komisija za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja odmah po proglašenju vanrednog stanja formirala Krizni štab za dualno obrazovanje koji je ozbiljno pristupio izradi plana snimanja časova za učenje kroz rad i izradi jedinstvene procedure za snimanje materijala koji su emitovani na nacionalnoj platformi RTS Planeta. Dr Ursula Renold, profesorka Švajcarskog Federalnog instituta za tehnologiju u Cirihu je govorila o uticaju Kovid-19 na dualno obrazovanje u Švajcarskoj, a posebno je  pohvalila napore i izrađenu proceduru za snimanje onlajn časova za dualne obrazovne profile u Srbiji.

Na događaju je prikazan video materijal u kome su učenici koji pohađaju dualne obrazovne profile govorili o svojim iskustvima u onlajn nastavi i koliko su zadovoljni snimljenim temama kako u školi tako i u kompanijama. Učenici su istakli da im je veoma značajno to što mogu više puta da pogledaju isti materijal i urade iste zadatke, kao i to što imaju priliku da vide kako izgleda celokupan proces rada u kompaniji, što ih priprema za kasniji odlazak i buduće zapošljavanje.

Događaju je prisustvovalo preko 100 učesnika, predstavnika institucija, međunarodnih razvojnih partnera, eksperata za stručno obrazovanje, bilateralnih privrednih komora,  škola, kompanija, učenika.