Javna rasprava o Predlogu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine „Moć znanja“, sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine započela je danas, 24. decembra 2020. godine. Strategija predstavlja regulatorni instrument za unapređenje kvaliteta života građana Srbije pomoću nauke i tehnološkog razvoja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve zainteresovane  predstavnike državnih organa, Srpske akademije nauka i umetnosti, Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, Zajednicu instituta Srbije, Konferenciju univerziteta Srbije, institute i fakultete, predstavnike stručne javnosti i druge zainteresovane učesnike da do 12. januara 2021. godine dostavljaju primedbe, predloge i sugestije na tekst Predloga Strategije.

Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  prof. dr Marijana Dukić Mijatović kaže da sam moto Strategije Moć znanja znači da  da koliko znanja imamo, toliko ćemo kao država da se pozicioniramo, da budemo ugledniji, prosperitetni i bogatiji.

Radiće se na jačanju infrastrukture u nauci – to su novi naučno- tehnološki parkovi, centri izvrsnosti, novi instituti. Posebno bih izdvojila novi Institut za veštačku inteligenciju koji će tek biti osnovan. Svetsko tržište u oblasti veštačke inteligencije vredno 500 milijardi dolara i ukoliko uspemo da uzmemo jedan procenat tog tržišta to će mnogo doneti Srbiji  kaže Dukić Mijatović.

Ona naglašava da Strategija predviđa i veće ulaganje u pojedince, naročito u mlade naučnike, ne samo iz naučnog i ekonomskog, nego i demografskog  razloga.

Osim jačanja kapaciteta pojedinaca, radićemo i na jačanju naučnih timova, kako bi mogli da odgovorimo mnogim projektnim konkursima i kod nas i u svetu, a takođe i na kapacitetu naučno- istraživačkih organizacija“  navodi državna sekretarka.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preko posebnog Obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sledeću imejl adresu: nauka@mpn.gov.rs, sa naznakom: „Predlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine – Moć znanja”.