Državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Marijana Dukić Mijatović izjavila je da je u prethodnoj godini najveći izazov bila organizacija onlajn nastave u školama i na fakultetima i izrazila nadu da će se uz vakcinaciju, stvoriti uslovi za normalizaciju nastave od septembra.

Ministarstvo je u svim segmentima svog rada i svim sektorima preduzelo značajne korake u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja tokom pandemije. Ponosni smo na nastavnike i na učenike, kao i na roditelje“, rekla je Dukić Mijatović na savetovanju za zaposlene u javnom sektoru i dodala da je Ministarstvo mnogo toga uradilo u prethodnih šest meseci.

Istakla je da su usvojene Izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju , koje predviđaju pomeranje državne mature za dve godine.

Imamo komisiju koja je formirana u decembru, kako bi pratila korake u uvođenju državne mature”, rekla je Dukić Mijatović.

Takođe, kako je podsetila, u proceduri su i izmene Zakona o visokom obrazovanju i Zakon o studentskom organizovanju.

Velike napore uložili smo u pripremu Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine, koja je u završnoj fazi”, rekla je Dukić Mijatović.

Naglasila je i da je usvojena je Strategija razvoja nauke do 2025. i ocenila da razvoja nauke nema bez kvalitetnog ulaganja u naučnike, institute i infrastrukturu.

Ponosna sam jer smo dosta toga uradili i na razvoja dualnog obrazovanja. Od 1.oktobra očekujemo dualno obrazovanje i na fakultetima“, rekla je ona.