Grantovi – unapređivanje koordinacije i saradnje u pružanju usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou

Potkomponenta 3.2 – Program Grantova
„Komunikacija sa decom i porodicama iz osetljivih društvenih grupa“

 Za najmanje 35 jedinica lokalnih samouprava izdvojena su sredstva u iznosu do 40.000 evra po lokalnoj samoupravi (u zavisnosti od broja podnetih predloga projekata) za finansiranje projekata gradova i opština. Ovi projekti imaju za cilj unapređivanje koordinacije i saradnje između relevantnih aktera u pružanju holističkih i visokokvalitetnih usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja roditeljima i deci uzrasta od rođenja do 6,5 godina na lokalnom nivou, sa fokusom na najosetljivije društvene grupe. Aktivnosti lokalnih projekata uključivaće oblasti vezane za zdravlje, ishranu, rani skrining smetnji u razvoju i ranu stimulaciju i učenje, kao i druge oblasti.

U periodu od 8. do 14. maja 2019. godine održane su obuke za izradu predloga projekata, kojima je prisustvovalo preko 140 predstavnika lokalnih samouprava i partnerskih institucija iz 36 opština.

  1. maja 2019. godine objavljen je Javni poziv za dostavljanje predloga projekata, na koji se mogu prijaviti isključivo gradovi i opštine koji se nalaze na prvih 40 mesta na rang listi gradova i opština (videti ovde).

Rok za dostavljanje predloga projekata je sa 8. jula 2019. godine produžen do 15 jula 2019. godine.

 

Potrebna dokumentacija za pripremu predloga projekata je sledeća:

  1. Tekst Javnog poziva sa smernicama za dostavljanje predloga projekata
  2. Prilog 1: Obrazac za izradu predloga projekata
  3. Prilog 1a: Plan aktivnosti
  4. Prilog 2a: Pojedinačni tabelarni predlog budžeta projekta
  5. Prilog 2b: Zbirni tabelarni predlog budžeta projekta
  6. Prilog 2v: Uputstvo za izradu budžeta projekta
  7. Prilog 3a: Pojedinačni narativni budžet
  8. Prilog 3b: Zbirni narativni budžet

 

Na konferenciji Veliki ljudi od malih nogu“, koja je održana 20. septembra 2019. godine u Beogradu, potpisani su ugovori o dodeli grantova.
 
Prateća dokumentacija uz Ugovor o Grantu je sledeća:
 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.