Грантови – унапређивање координације и сарадње у пружању услуга предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу

Поткомпонента 3.2 – Програм Грантова
„Комуникација са децом и породицама из осетљивих друштвених група“

 За најмање 35 јединица локалних самоуправа издвојена су средства у износу до 40.000 евра по локалној самоуправи (у зависности од броја поднетих предлога пројеката) за финансирање пројеката градова и општина. Ови пројекти имају за циљ унапређивање координације и сарадње између релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга предшколског васпитања и образовања родитељима и деци узраста од рођења до 6,5 година на локалном нивоу, са фокусом на најосетљивије друштвене групе. Активности локалних пројеката укључиваће области везане за здравље, исхрану, рани скрининг сметњи у развоју и рану стимулацију и учење, као и друге области.

У периоду од 8. до 14. маја 2019. године одржане су обуке за израду предлога пројеката, којима је присуствовало преко 140 представника локалних самоуправа и партнерских институција из 36 општина.

  1. маја 2019. године објављен је Јавни позив за достављање предлога пројеката, на који се могу пријавити искључиво градови и општине који се налазе на првих 40 места на ранг листи градова и општина (видети овде).

Рок за достављање предлога пројеката је са 8. јула 2019. године продужен до 15 јула 2019. године.

 

Потребна документација за припрему предлога пројеката је следећа:

  1. Текст Јавног позива са смерницама за достављање предлога пројеката
  2. Прилог 1: Образац за израду предлога пројеката
  3. Прилог 1а: План активности
  4. Прилог 2а: Појединачни табеларни предлог буџета пројекта
  5. Прилог 2б: Збирни табеларни предлог буџета пројекта
  6. Прилог 2в: Упутство за израду буџета пројекта
  7. Прилог 3а: Појединачни наративни буџет
  8. Прилог 3б: Збирни наративни буџет

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.