Od 17. do 21. decembra 2018. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Objedinjenim istraživačkim centrom Evropske komisije (Joint Research Centre EC), a uz podršku TAIEX instrumenta, organizovalo je ekspertsku misiju, s ciljem podizanja kapaciteta srpskog RIS3 tima za izradu Strategije istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju u Republici Srbiji – RIS3.

Državni sekretar Ministarstva prosvete i predsedavajući Međuresorne radne grupe prof. dr Viktor Nedović govorio je o trenutnom stanju stvari kada je  reč o izradi strategije, dok se u ime Objedinjenog istraživačkog centra obratio Nikola Radovanović.

Prezentacije su održali i preporuke izneli: Ramojus Reimeris iz MOSTA, (Litvanija) i Jan-Filip Kramer iz PROGNOSA (Nemačka).

Cilj misije bio je da pruži smernice i podršku Republici Srbiji na putu izrade ovog strateškog dokumenta sa posebnim osvrtom na monitoring, evaluaciju i instrumente finansijske podrške krajnjim korisnicima u fazi implementacije. Takođe, eksperti su dali sugestije za sve naredne faze kao i za pripremu prvog nacrta ovog strateškog dokumenta.

Petodnevna misija obuhvatila je interaktivan rad sa ekspertima koji su podelili svoja iskustva i dobre prakse i pružili povratne informacije vezane za proces mapiranja sproveden u Srbiji, kvalitativnu analizu i proces preduzetničkog otkrivanja.

Učesnici radionice bili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva privrede, Republičkog sekretarijata za javne politike, Privredne komore Srbije, akademske zajednice i privatnog sektora.