ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК (есДНЕВНИК)

Електронски дневник службено се зове есДневник, што је скраћеница од ”електронски систем дневник”.
Циљ пројекта електронског дневника је објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. Повећање објективности се односи на реалније оцењивање, јер је наставницима онемогућен увид у оцене из других предмета, а тиме и стицање предрасуда о знању ученика. Ефикасност се огледа и у смањењу административног рада наставника, јер се све потребне евиденције налазе на једном месту. Постигнут је и увид у наставни процес у реалном времену и тиме омогућено превентивно деловање.
Додатно, приликом интересовања родитеља о напретку детета, наставнику је у електронском дневнику омогућено да показује евиденције само о том детету. Такође, примењено решење омогућава родитељима индивидуални увид у евиденције о ученику путем Интернета.
Пројекат имплементације електронског дневника почео је пилот пројектом у школској 2017/2018. години, а настављен је главним пројектом у школској 2018/2019. години.
Пилот пројекат је започео у 60, а завршио са више од 500 основних и средњих школа.
По завршетку пилот пројекта одлучено је да се све школе укључе у главни пројекат у школској 2018/19. години.
Пројекат есДневник је у потпуности испунио сва очекивања. Стратешким приступом и циљаним обукама истовремено је подигнут ниво дигиталне писмености наставника и обезбеђена дугорочна одрживост процеса дигитализације просвете.

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК У ШКОЛАМА

Према плану обука све 1.764 основне и средње школе биће у систему најкасније до друге недеље децембра 2018. године. До 30. новембра 2018. године извршене су обуке за 1.704 школе. Пуна примена есДневника подразумева непостојање двоструког уноса евиденција у папирни и електронски дневник.

Оваква примена есДневника условљена је одговарајућом опремљеношћу школе.

У прелазном периоду, док се не достигне потребан ниво ИКТ опремљености, школа води евиденцију на оба начина. На полугодишту када се закључе оцене требало би да буду досптупне тачне информације о броју школа које воде електронски дневник.

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат есДневник је у потпуности испунио сва очекивања. На почетку пројекта су детектовани сви изазови и они се решавају у складу са пројектним планом.

Опремање школа ИКТ опремом није искључиво у вези са пројектом електронског дневника, нити је опрема намењена само за вођење електронске евиденције.

Дигитализација просвете, која обухвата нпр. дигиталне уџбенике, увођење информатике у основне и средње школе, подизање нивоа дигиталне писмености наставника и других аспеката просвете, не може да се изврши без одговарајућег нивоа опремљености.

ПРИСТУП РОДИТЕЉА есДНЕВНИКУ

Последње препреке за увођење родитеља у систем електронског дневника отклоњене су 5. новембра. Планирано је да се до краја године омогући приступ родитељима за све школе.

Родитељске налоге за приступ евиденцијама издају школе, према динамици коју саме одреде.  

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.