ELEKTRONSKI DNEVNIK (esDNEVNIK)

Elektronski dnevnik službeno se zove esDnevnik, što je skraćenica od ”elektronski sistem dnevnik”.
Cilj projekta elektronskog dnevnika je objektivnije i efikasnije vođenje evidencije o obrazovno-vaspitnom radu učenika. Povećanje objektivnosti se odnosi na realnije ocenjivanje, jer je nastavnicima onemogućen uvid u ocene iz drugih predmeta, a time i sticanje predrasuda o znanju učenika. Efikasnost se ogleda i u smanjenju administrativnog rada nastavnika, jer se sve potrebne evidencije nalaze na jednom mestu. Postignut je i uvid u nastavni proces u realnom vremenu i time omogućeno preventivno delovanje.
Dodatno, prilikom interesovanja roditelja o napretku deteta, nastavniku je u elektronskom dnevniku omogućeno da pokazuje evidencije samo o tom detetu. Takođe, primenjeno rešenje omogućava roditeljima individualni uvid u evidencije o učeniku putem Interneta.
Projekat implementacije elektronskog dnevnika počeo je pilot projektom u školskoj 2017/2018. godini, a nastavljen je glavnim projektom u školskoj 2018/2019. godini.
Pilot projekat je započeo u 60, a završio sa više od 500 osnovnih i srednjih škola.
Po završetku pilot projekta odlučeno je da se sve škole uključe u glavni projekat u školskoj 2018/19. godini.
Projekat esDnevnik je u potpunosti ispunio sva očekivanja. Strateškim pristupom i ciljanim obukama istovremeno je podignut nivo digitalne pismenosti nastavnika i obezbeđena dugoročna održivost procesa digitalizacije prosvete.

ELEKTRONSKI DNEVNIK U ŠKOLAMA

Prema planu obuka sve 1.764 osnovne i srednje škole biće u sistemu najkasnije do druge nedelje decembra 2018. godine. Do 30. novembra 2018. godine izvršene su obuke za 1.704 škole. Puna primena esDnevnika podrazumeva nepostojanje dvostrukog unosa evidencija u papirni i elektronski dnevnik.

Ovakva primena esDnevnika uslovljena je odgovarajućom opremljenošću škole.

U prelaznom periodu, dok se ne dostigne potreban nivo IKT opremljenosti, škola vodi evidenciju na oba načina. Na polugodištu kada se zaključe ocene trebalo bi da budu dosptupne tačne informacije o broju škola koje vode elektronski dnevnik.

O PROJEKTU

Projekat esDnevnik je u potpunosti ispunio sva očekivanja. Na početku projekta su detektovani svi izazovi i oni se rešavaju u skladu sa projektnim planom.

Opremanje škola IKT opremom nije isključivo u vezi sa projektom elektronskog dnevnika, niti je oprema namenjena samo za vođenje elektronske evidencije.

Digitalizacija prosvete, koja obuhvata npr. digitalne udžbenike, uvođenje informatike u osnovne i srednje škole, podizanje nivoa digitalne pismenosti nastavnika i drugih aspekata prosvete, ne može da se izvrši bez odgovarajućeg nivoa opremljenosti.

PRISTUP RODITELjA esDNEVNIKU

Poslednje prepreke za uvođenje roditelja u sistem elektronskog dnevnika otklonjene su 5. novembra. Planirano je da se do kraja godine omogući pristup roditeljima za sve škole.

Roditeljske naloge za pristup evidencijama izdaju škole, prema dinamici koju same odrede.  

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.