ENIC/NARIC Србија

ENIC/NARIC Србија (Центар за информисање о признавању иностраних високошколских исправа и признавање у сврху запошљавања) представља део међународне мреже центара за информисање о признавању и признавање иностраних високошколских исправа – детаљније информације на: www.enic-naric.net

Напомена: сваки национални координатор центара ENIC/NARIC информише јавност о процедурама признавања искључиво за своју земљу.

Признавање у сврху даљег образовања остаће у надлежности самосталних високошколских установа.

Након оснивања Центра, високошколске установе у Републици Србији су у обавези да наставе рад на признавању иностраних високошколских исправа у обе наведене сврхе, у складу са досадашњом праксом.

Признавање страних високошколских исправа ENIC/NARIC Србија
  • Пријаве за процедуру признавања:

Формулар за признавање стране високошколске исправе,

Документација која се прилаже уз захтев

Сврха уплате: ,,Такса за професионално признавање страних исправа“

Висина таксе износи: 3 500 динара пример уплатнице

Бр. жиро рачуна: 840-30899845-98

Пријем документације у оквиру Центра ENIC/NARIC Србија ће се од понедељка 10. октобра 2016. године вршити у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  улица Захумска 14, спрат 1а, канцеларија бр. 115.

Јелена Радовановић, ENIC/NARIC Србија

Време телефонских консултација: сваког радног дана од 12:00 до 14:00

Контакт телефон: 011/ 21-20-772

Мејл: jelena.radovanovic@mpn.gov.rs

Сектор за инспекцијске послове, oд понедељка 10. октобра 2016. године, вршиће проверу веродостојности високошколских јавних исправа.

Наведена активност више није у надлежности Центра ENIC/NARIC Србија.

Правилник о листи стручних академских и научних назива

Правилник о листи назива

Додатне информације

Неће се вршити признавање јавних исправа са Европског универзитета и Интернационалног универзитета у Дистрикту Брчко, Босна и Херцеговина, зато што наведеним универзитетима није продужена лиценца за обављање делатности у области високог образовања у Дистрикту Брчко, Босна и Херцеговина, скинути су са листе акредитованих високошколских институција Босне и Херцеговине и добили су негативан извештај у оквиру инспекцијског надзора за Дистрикт Брчко.

Детаљније информације на:

www.cip.gov.ba/index.php/bs/vijesti/251-informacija-o-statusu-evropskog-univerziteta-i-internacionalnog-univerziteta-u-br%C4%8Dko-distriktu-bih

 

Контактирајте Enic/Naric Србија

7 + 3 =

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.