ENIC/NARIC Srbija

 

ENIC/NARIC Srbija (Centar za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih i srednjoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja) predstavlja deo međunarodne mreže centara za informisanje o priznavanju i priznavanje inostranih visokoškolskih isprava – detaljnije informacije na: www.enic-naric.net

Napomena: svaki nacionalni koordinator centara ENIC/NARIC infomiše javnost o procedurama priznavanja isključivo za svoju zemlju;

ENIC/NARIC Srbija informiše o procedurama priznavanja onih koji dolaze u Srbiju radi zapošljavanja;

Priznavanje u svrhu daljeg obrazovanja ostaće u nadležnosti samostalnih visokoškolskih ustanova, odnosno univerziteta u saradnji sa fakultetima

OBAVEŠTENjA:

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava ENIC/NARIC Srbija
  • Prijave za proceduru priznavanja:

Formular za priznavanje strane visokoškolske isprave,

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev

Svrha uplate: ,,Taksa za profesionalno priznavanje stranih isprava“

Visina takse iznosi: 3 500 dinara primer uplatnice

Br. žiro računa: 840-30899845-98

Prijem stranaka

Visoko obrazovanje – priznavanje inostranih diploma: Zahumska 14, kancelarija 412, sreda i petak od 12:00 do 14:00; broj telefona: 011 24 01 911, lokali-251 i 257;

Osnovno i srednje obrazovanje – priznavanje: Nemanjina 22-26, 6. sprat, krilo C, kancelarija 24, sreda od 10:00 do 14:00, broj telefona: 011 36 16 577 (od 13:00 do 14:00 svakog radnog dana);

Prijem dokumentacije

Prijem dokumentacije za osnovno i srednje obrazovanje se vrši u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ulica Nemanjina 22-26, Pisarnica za prosvetu.

Prijem dokumentacije za visoko obrazovanje: Prijem dokumentacije za visoko obrazovanje u okviru Centra ENIC/NARIC Srbija se od srede 08. marta 2017. godine vrši u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  ulica Zahumska 14, krilo A, kancelarija br. 7.

Jelena Radovanović, ENIC/NARIC Srbija

Vreme telefonskih konsultacija: svakog radnog dana od 12:00 do 14:00

Kontakt telefon: 011/ 21-20-772

Mejl: jelena.radovanovic@mpn.gov.rs

Napomena:

Pri ličnom dolasku trećeg lica u prostorije Centra ENIC/NARIC, u svrhu dobijanja informacija za nekog kandidata, ta osoba mora imati punomoćje od advokata da bi mogla da traži informacije o kandidatu.

Pravilnik o listi stručnih akademskih i naučnih naziva

Dodatne informacije

Neće se vršiti priznavanje javnih isprava sa Evropskog univerziteta i Internacionalnog univerziteta u Distriktu Brčko, Bosna i Hercegovina, zato što navedenim univerzitetima nije produžena licenca za obavljanje delatnosti u oblasti visokog obrazovanja u Distriktu Brčko, Bosna i Hercegovina, skinuti su sa liste akreditovanih visokoškolskih institucija Bosne i Hercegovine i dobili su negativan izveštaj u okviru inspekcijskog nadzora za Distrikt Brčko.

Detaljnije informacije na:

www.cip.gov.ba/index.php/bs/vijesti/251-informacija-o-statusu-evropskog-univerziteta-i-internacionalnog-univerziteta-u-br%C4%8Dko-distriktu-bih

 

Kontaktirajte Enic/Naric Srbija

12 + 1 =

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.