Udruženje banaka Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ove godine u Srbiji organizuje Evropski kviz novca čiji je cilj popularizacija i podizanje nivoa finansijske pismenosti mladih.

Projekat Evropski kviz novca realizuje se putem e-platforme Kahoot! u 30 evropskih zemalja. Na sajtu UBS (http://www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=10165) dostupna su pitanja iz oblasti finansijske pismenosti za učenje i vežbanje. Njima mogu otvoreno da pristupe svi zainteresovani učenici.

Pored toga, učenici osmog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole imaju mogućnost da učestvuju na nacionalnom takmičenju iz finansijske pismenosti koje će se održati 27. marta u 12 časova putem e-platforme Kahoot!.

Učenici koji osvoje prvo i drugo mesto na nacionalnom nivou takmičiće se sa vršnjacima iz Evrope na evropskom finalu koje će se održati u Briselu, 7. maja 2019. godine.

Projekat Evropski kviz novca pokrenula je 2018. godine Evropska bankarska federacija (EBF) u saradnji sa nacionalnim udruženjima banaka širom Evrope.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržava ovakve inicijative. One su u skladu sa agendom Ministarstva usmerenom na razvoj i unapređenje kompetencija učenika koje se razvijaju u školi, a koje treba da odgovore potrebama vremena u kojem deca odrastaju i u kojem će živeti.

 Ministarstvo kontinuirano radi na uključivanju finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja imajući u vidu složenost finansijskog okruženja u kojem mladi odrastaju. Funkcionalno, pravovremeno i kontinuirano finansijsko opismenjavanje ima za cilj da postavi kvalitetnu osnovu za donošenje odluka, da omogući mladima da odgovore na izazove sa kojima se svakodnevno susreću i da bude osnov i pokretač razvoja preduzetništva, važnog aspekta savremenog tržišta rada.

Svi detalji u vezi sa takmičenjem kao i dodatna uputstva za učenike i nastavnike dostupni su na sajtu UBS http://www.ubs-asb.com/Default.aspx?tabid=10165.

Učenici koji žele da učestvuju na  nacionalnom takmičenju potrebno je da se prijave za učešće. Prijava se vrši popunjavanjem obrasca * i slanjem na adresu: emq@ubs-asb.com do 22. 3. 2019. godine.