Validnost fakultetskih diploma stečenih u Srbiji se ne dovodi u pitanje i ne zavisi od članstva Srbije u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Godine 2012. bivši KAPK je izabran za punopravnog člana ENQA, a 2017. godine stavljen u status „pod praćenje“ kako bi se uočeni nedostaci u primeni Evropskih standarda ispravili. NAT kao pravni sledbenik bivšeg KAPK nasledio je ovaj status.

Promenjeni su pravilnici i standardi da bi se otklonile primedbe zbog kojih je bivši KAPK stavljen u status člana pod nadgledanjem. Uspostavljene su nezavisne petočlane recenzentske komisije koje čine tri profesora, stručnjak iz prakse i student. Na taj način ključna uloga u akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa data je recenzentskim komisijama.

Prilikom donošenja odluke Komisija za akreditaciju ne bi trebalo da promeni mišljenje recenzentske komisije, sem ako nije reč o kršenju zakona, a do sada nije bilo takvih slučajeva, ističe prof. Jelena Kočović, direktorka Nacionalnog akreditacionog tela (NAT)

NAT je otklonio sve  uočene nedostatke u cilju zadržavanja punopravnog članstva u ENQA, da bi u potpunosti integrisali sistem visokog obrazovanja u Srbiji sa sistemom u evropskom prostoru, poštujući standarde propisane od strane ENQA.

NAT je u oktobru 2019. godine imao spoljašnju proveru četvoročlane komisije recenzenata ENQA i uvereni smo da je NAT dobro predstavio svoje dosadašnje rezultate. U proteklih godinu i po dana urađeno je mnogo na formiranju nove metodologije za akreditaciju i spoljašnju proveru kvaliteta. Da bi dokazali da ne samo da smo formirali novu metodologiju već i da je primenjujemo u praksi ENQA je tražila od nas da pre njihovog dolaska u spoljašnju proveru NAT, dokumentujemo da smo sproveli postupak akreditacije bar pet visokoškolskih ustanova  odnosno studijskih programa po toj metodologiji, naglašava prof. Kočović.

Za potrebe predstavljanja primene novog sistema akreditacije po novoj metodologiji recenzentskom timu ENQA sproveden je postupak akreditacije studijskih programa sledećih visokoškolskih ustanova: Univerzitet Singidunum, Elektrotehnički fakultet Beograd, Elektronski fakultet Niš, Mašinski fakultet Beograd, Fakultet organizacionih nauka Beograd, Matematički fakultet Beograd i Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac. Univerzitet Singidunum je prvi u martu podneo zahteve za akreditaciju svojih studijskih programa, od kojih su dva akreditovana  u junu. Ostali navedeni fakulteti su podneli zahteve za akreditaciju studijskih programa krajem juna, i ti studijski programi akreditovani su početkom oktobra. Nova metodologija je omogućila značajno povećanje efikasnosti sprovođenja postupaka akreditacije. Imajući u vidu da su navedene ustanove predale urednu i ozbiljno pripremljenu dokumentaciju, većina studijskih programa svih ovih ustanova je akreditovana u roku od približno tri meseca. Treba naglasiti da recenzentski tim ENQA nije imao nijednu primedbu na ove sprovedene akreditacije, ističe prof. Kočović.