Obrazovanje odraslih, šta je to

Upis odraslih lica u osnovnu školu - starosna granica, koliko traje i po kojem programu odrasli završavaju osnovno obrazovanje ?

 Upis odraslih lica u osnovnu školu – starosna granica, koliko traje i po kojem programu odrasli završavaju osnovno obrazovanje ? Odredbom člana 52. Zakona o obrazovanju odraslih („Sl. Glasnik RS“, br. 55/13) i Pravilnikom o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih, definisano je da lica starija od 15. godina su odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnovno obrazovanje i vaspitanje, a prema program za obrazovanje odraslih. Nastavni plan i program osnovnog obrazovanja odraslih namenjen je svim odraslima koji su prekinuli svoje osnovno obrazovanje ili ga, iz bilo kojih razloga, nisu nikada ni započeli, a stariji su od 15. godina života.


Prema Pravilniku o nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih (po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja) osnovno obrazovanje za odrasle traje tri godine – tri ciklusa. Privi ciklus 1. – 4. razred; drugi ciklus 5. i 6. razred; treći ciklus 7. i 8 razred. Program se realizuje u 78 osnovnih škola i škola za osnovno obrazovanje odraslih.
Nakon završenog osnovog obrazovanja polaznici imaju mogućnost da preko Nacionalne službe za zapošljavanje završe stručnu obuku za neki posao, a koju sprovodi srednja stručna škola.

Po kojem programu odraslih polaznici polažu Završni ispit?

Svi odrasli polaznici koji su upisali osnovnu školu po Programu za obrazovanje odraslih iz 91 godine (stari program – koji je trajao 4 godine), Završni ispit polažu po programu polaganja Završnog ispita po kojem polažu i redovni učenici.
Odrasli koji su upisali osnovnu školu po novom programu (Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih (po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja, „Službeni glasnik RS“ – „Prosvetni glasnik“ broj 13/13 ), Završni ispit polažu po posebno pripremljenim testovima za odrasle.

Šta je potrebno da bi se stekao status Javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih (JPOA)?

U skladu sa čl. 17 Zakona o obrazovanju odraslih (Sl.glasnik RS, 55/2013), bliži uslovi u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava  za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih biće propisani posebnim pravilnikom, a  koji se trenutno nalazi u proceduri donošenja. Zakon o obrazovanju odraslih je u čl. 18 propisao postupak za izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti, kao i sadržaj zahteva, odnosno  elaborata koji se podnosi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Da li lice, koje je steklo srednje obrazovanje , a želi da se prekvalifikuje, dokvalifikuje ili da se upiše u specijalistički program, plaća školarinu ?

Članom  91. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 52/11 i 55/13), propisano je da lice koje je steklo srednje obrazovanje, a želi da se prekvalifikuje, dokvalifikuje, stekne specijalističko ili majstorsko obrazovanje, plaća  školarinu.

Visinu školarine propisuje Ministarstvo i to prema vrstama obrazovanja.

Formalno obrazovanje odraslih obuhvata osnovno i srednje obrazovanje i realizuje se u verifikovanim osnovnim školama, skolama za osnovno obrazovanje odraslih, srednjim školama i srednjim školama za obrazovanje odraslih .
Neformalno obrazovanje odraslih su organizovani procesi učenja odraslih na osnovu posebnih programa, a u cilju sticanja znanja i veština usmerenih na lični razvoj, rad i zapošljavanje i socijalne aktivnosti. Odobreni programi neformalnog obrazovanja realizuju se u OŠ i SŠ koje imaju status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih i kod druge organizacije koja ima status javno priznatog organizatora za konkretne aktivnosti obrazovanja odraslih ( JPOA), a u skladu sa posebnim zakonom i podzakonskim aktima koji bliže uređuju ovu oblast.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.