Izaberite stranicu

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

Преузмите ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ који се утврђују: мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу (у даљем тексту: школа), садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности и друга питања везана за упис у школу.

>> ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2017/2018. годину


*** Одлука о тајности података у тестовима на завршном испиту

!!! Финална верзија плана уписа са усвојеним променама и отклоњеним уоченим грешкама:


    Конкурс за упис у средњу школу за 2017/2018. годину

 

Допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2017/2018. годину

 Друга допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2017/2018. годину

Слободна места након првог уписног круга у средње школе за школску 2017/2018. годину 

Листу школа у којима се спроводи завршни испит 2017. године – АВГУСТОВСКИ РОК, погледајте ОВДЕ

Календар активности за спровођење завршног испита и уписа ученика у АВГУСТОВСКОМ РОКУ погледајте ОВДЕ

Унапређивање процеса уписа ученика у средњу школу погледајте ОВДЕ


СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за школску 2016/2017. годину погледајте ОВДЕ

* Посебна упутства за учеснике у завршном испиту погледајте ОВДЕ

* Обрасце за спровођење испитних активности погледајте ОВДЕ

* Смернице за планирање, организовање и спровођење завршног испита на крају обавезног образовања за ученике којима је потребна додатна образовна подршка погледајте ОВДЕ
* Смернице за планирање, организовање и спровођење завршног испита за школе које остварују програм основног образовања одраслих погледајте ОВДЕ

 


СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ за школску 2017/2018. годину погледајте ОВДЕ

* Смернице за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка погледајте ОВДЕ

* Oбрасце за упис ученика у средњу школу погледајте ОВДЕ


>> КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Адреса: Немањина 22 – 26,

11 000 Београд

Мејл: kabinet@mpn.gov.rs

Радно време: 7:30 – 15:30

Бр. централе: 011/3613-734

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.