1. Јединствени списак ученика који полажу завршни испит на крају основног образовања и васпитања
2. Подаци о ученицима осмог разреда за које се прилагођавају услови и садржаји завршног испита
3. Подаци о ученицима осмог разреда са сметњама вида који су се образовали према наставном плану и програму основног образовања и васпитања без и о п – а 2, а за које се прилагођавају услови и начин полагања завршног испита
4. Изјава о тачности података у бази података
4а.Изјава о коришћењу података родитеља посматрача
5. Образац 5
6. Записник о дистрибуцији тестова за дежурне наставнике (српски/матерњи језик)
6а.Записник о дистрибуцији тестова за дежурне наставнике (математика) 
6б.Записник о дистрибуцији тестова за дежурне наставнике (комбиновани тест)
7. Записник о току полагања завршног испита – српски/матерњи језик
7а.Записник о току полагања завршног испита – математика
7б.Записник о току полагања завршног испита – комбиновани тест
8. Записник о дистрибуцији тестова за шифровање (српски/матерњи језик)
8а.Записник о дистрибуцији тестова за шифровање (математика) 
8б.Записник о дистрибуцији тестова за шифровање (комбиновани тест)
9. Записник о дистрибуцији тестова за прегледање – српски/матерњи језик
9а.Записник о дистрибуцији тестова за прегледање – математика 
9б.Записник о дистрибуцији тестова за полагање – комбиновани тест
10. Преглед привремених резултата на нивоу појединачног задатка на завршном испиту из српског/матерњег језика
10а.Преглед привремених резултата на нивоу појединачног задатка на завршном испиту из математике 
10б.Преглед привремених резултата на нивоу појединачног задатка на завршном испиту – комбиновани тест
11. Приговор на резултате завршног испита 
12. Образац 12Одговор на поднети приговор на резултате завршног испита (школска комисија)
12а.Одговор на поднети приговор на резултате завршног испита (окружна комисија) 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.