Po nalogu ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružića danas je formirana Radna grupa koja će raditi na neophodnim izmenama i dopunama zakona kako bi se napravio osnov za uvođenje udžbenika od posebnog nacionalnog interesa za osnovnu i srednju školu.

Predloženo je da udžbenički komplet, odnosno udžbenik od posebnog nacionalnog interesa čine udžbenik za Srpski jezik i književnost, Istoriju i Geografiju.

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja danas je tim povodom održan pripremni sastanak na kome su razmatrane dalje aktivnosti u vezi sa nedavnom inicijativom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da javni izdavač objavljuje udžbenike za ove predmete.

Očekuje se da će Nacrt izmena i dopuna Zakona o udžbenicima biti spreman do polovine ovog meseca.