SPECIJALIZOVANA ODELjENjA ZA SCENSKU I AUDIO-VIZUELNU UMETNOST

 

Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost u gimnazijama predstavljaju način kojim obrazovni sistem nastoji da odgovori na potrebe razvoja kulture i umetnosti.

Specijalističkim obrazovanjem srednjoškolaca koji imaju posebne sposobnosti u oblasti scenskih i audio-vizuelnih umetnosti, povećavaće se nivo kvaliteta i kompetencija studenata različitih smerova umetničkih fakulteta.

Pohađanjem ovog programa, učenici razvijaju stvaralačko mišljenje uz primenu novih tehnologija i odgovoran odnos prema očuvanju kulturne baštine.

O SMERU

Gimnazijsko odeljenje za scensku i audio-vizuelnu umetnost predstavlja specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za ove vrste umetnosti.

Pohađanje ovog odeljenja omogućava učenicima dobru pripremljenost za nastavak obrazovanja – studiranje na različitim odsecima umetničkih fakulteta, ali  pri tome ne uskraćuje učenicima prohodnost i na studijske programe iz srodnih ili sasvim drugih oblasti.

Broj učenika, kao i u ostalim specijalizovanim gimnazijskim odeljenjima je 20. Veći deo nastave umetničkih predmeta odvija se u grupama od po maksimalno 10 učenika. Podela odeljenja na grupe omogućava bolji kvalitet rada, a samim tim i bolja postignuća učenika.

Imajući u vidu da se sadržaji koji se izučavaju u okviru programa umetničkih predmeta u velikoj meri oslanjaju na savremenu tehnologiju, potrebno je koristiti elektronske udžbenike u nastavi i učenju i objavljivati na sajtu škole (kao i na platformama formiranim za potrebe rada) individualne i timske radove učenika nastale u okviru kreativnih procesa koje programi umetničkih predmeta obuhvataju.

Učenici  ovih odeljenja se tokom četiri razreda kontinuirano uključuju u kulturno-umetnička dešavanja kroz organizovane i vođene obilaske institucija kulture i umetnosti (Jugoslovenska kinoteka, lokalni filmski, TV i radio studiji, digitalni studiji, pozorišta…), u cilju potpunijeg razumevanja umetničkih zanimanja scenske i audio-vizuelne oblasti i kvalitetne pripreme za pravi izbor budućeg fakulteta i odseka.

Programi nastave i učenja predmeta Audio-vizuelne umetnosti i Scenske umetnosti su usklađeni a kooreliraju  sa programima ostalih predmeta čiji sadržaji učenicima mogu da predstavljaju polazišta za kreativni rad.

PREDNOSTI

Važnost izučavanja oblasti scenskog i audio-vizuelnog izražavanja je esencijalna, jer je to rastuće područje čije specifičnosti postaju sve neophodnije za rad u savremenom okruženju. Ovaj program će učenicima pružiti kreativni prostor i podršku pri sticanju osnovnih znanja i veština iz oblasti pozorišnih disciplina, medija, filmske umetnosti, različitih audio-vizuelnih formi, video igara, interneta, kao i strukture umetničkih zanimanja iz ovih oblasti, u skladu sa neprekidnim procesom razvoja tehnologije i digitalizacije, kojim se i mreža umetničkih delovanja proširuje.

Učenici će po završetku četvrtog razreda, osim jasnijeg izbora potencijalnog nastavka školovanja i izbora odseka/smera visokog obrazovanja, steći kompetencije koje su praktično primenjive, kao što su: kreativnost, komunikacijske veštine, individualno i timsko osmišljavanje, planiranje, priprema i realizacija sopstvenih malih umetničkih projekata u sve široj oblasti kreativnih industrija.

Učenici koji pohađaju ovaj specijalizovani program povezuju znanja i veštine prilikom realizacije ideja i uspešno i odgovorno primenjuju savremenu tehnologiju, sposobni su da jasno prezentuju i odabrane ideju ili rad, prilagođavajući se zahtevima situacije. Takođe se kod učenika razvija odgovoran odnos prema očuvanju kulturne baštine svog i drugih naroda i etničkih zajednica, učenici na afirmativan način iskazuju svoj identitet i poštuju druge kulture i tradicije doprinoseći promociji sopstvenog nasleđa, kao i interkulturalnosti u društvu.

PRIJEMNI ISPIT

Za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost, kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz opšte kulture.

Test sadrži pitanja sa srednjeg i naprednog nivoa iz predmeta srpski jezik i književnost, likovna kultura, muzička kultura i istorija. Za pripremu  se mogu koristiti udžbenici iz ovih predmeta.

Uz ovu literaturu, kandidati se mogu kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnog ispita redovnim praćenjem domaćih i svetskih događaja i ostvarenja iz oblasti kulture i umetnosti.

Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za scenske i audio-vizuelne umetnosti održaće se u nedelju, 16. maja 2021. godin, od 10-12 časova.

SPISAK GIMNAZIJA

Gimnazije koje upisuju odeljenja koja će pohađati učenici sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost u školskoj 2021/2022. godini su:

  • Filološka gimnazija, Beograd
  • Druga kragujevačka gimnazija, Kragujevac
  • Gimnazija, Kruševac
  • Gimnazija „Laza Kostić“, Novi Sad
  • Gimnazija, Pirot
  • Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“, Niš

UMETNIČKI PREDMETI

Umetnički predmeti koji se izučavaju u sva četiri razreda su Scenske umetnosti i Audio-vizuelne umetnosti. Kreativni sadržaji koji se izučavaju, interesantni i savremeni projektni zadaci, umetnička istraživanja u okviru nastavnih tema, podela odeljenja na manje grupe i timove, stručni nastavnici i opremljene škole  predstavljaju uslove za učenike koji će biti izuzetno efikasni i pripremljeni za dalje studiranje na različitim smerovima fakulteta umetničkih ili drugih odabranih fakulteta.

U okviru predmeta Scenske umetnosti učenici stiču osnovna znanja i razumevanje specifičnog scenskog jezika i izražavanja, uče o različitim disciplinama u pozorištu, upoznaju se sa karakteristikama profesije reditelja, glumca, dramaturga, kostimografa, scenografa, sa pojmovima upotrebe svetla na sceni, karakteristikama kritike i odnosa prema publici, učestvuju u timskom radu pri kreiranju scena, uz primenu elemenata scenskog izražavanja kroz pokret, glas, reč, animaciju objekata (lutkarstvo, teatar senki i dr.). Takođe, na časovima teorije i vežbi iz ovog predmeta, učenici izučavaju elemente i strukturu dramskog dela, istražuje teme, motive i poruke koje ono nosi, kritički se odnoseći prema delu, unapređuju sopstvenu kulturu i veštinu govora i neverbalnog izražavanja, a nastava je koncipirana tako da postoji sadržajna korelacija sa predmetom Audio-vizuelne umetnosti.

U okviru predmeta Audio-vizuelne umetnosti, učenici uče, kroz teoretski rad i veliki broj praktičnih vežbi, o strukturi i vrstama filmskih i TV umetničkih formi i zanimanja, pojmovima filmskog i TV jezika, različitim oblicima narativa audio-vizuelnog izražavanja, video spotovima,  kreiranju video igara, skicama za storibordove, kompoziciji fotografije i kadra, saradnji unutar ekipe koja realizuje delo. Koriste se odabrani uređaji, oprema, platforme i aplikativni programi. Samostalno i u saradnji sa drugima, učenici  stvaraju mala umetnička dela kroz kreativne vežbe, zadatke i projekte (stvaraju profil izmišljenog junaka, pričaju priču kroz set kadriranih fotografija, snimaju kratki dokumentarac o junaku koji ih motiviše…), uz primenu umetničkih istraživanja, porede i analiziraju sličnosti, razlike i povezanost, koje uočavaju na odabranim primerima umetničkih ostvarenja nastalih u različitim medijima.

Učenici koriste  prirodu,  okruženje,  pojave,  društvene fenomene, umetnička ostvarenja  i  sopstveno iskustvo kao podsticaj za razvijanje stvaralačkih ideja i samostalni ili timski stvaralački rad, primenjujući principe komponovanja audio-vizuelnog dela u stvaralačkom radu. U okviru predmeta uče i modalitete prezentacije svog rada u odabranoj formi, uz upotrebu terminologije struke, analiziraju postojeća umetnička ostvarenja i manifestacije u kulturi, čime doprinose očuvanju kulturnog identiteta.

 

PLAN NASTAVE I UČENjA

Dokument preuzmite OVDE

TESTOVI ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SCENSKU I AUDIO-VIZUELNU UMETNOST

U nastavku možete preuzeti testove i rešenje testova za upis u školsku 2020/2021.

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.