GIMNAZIJE – SPECIJALIZOVANA ODELjENjA ZA SCENSKU I AUDIO-VIZUELNU UMETNOST

 

Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost u gimnazijama predstavljaju način kojim obrazovni sistem nastoji da odgovori na potrebe razvoja kulture i umetnosti.

Specijalističkim obrazovanjem srednjoškolaca koji imaju posebne sposobnosti u oblasti scenskih i audio-vizuelnih umetnosti, povećavaće se nivo kvaliteta i kompetencija studenata različitih smerova umetničkih fakulteta.

Pohađanjem ovog programa, učenici razvijaju stvaralačko mišljenje uz primenu novih tehnologija i odgovoran odnos prema očuvanju kulturne baštine.

O SMERU

Gimnazijsko odeljenje za scensku i audio-vizuelnu umetnost predstavlja specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za ove vrste umetnosti.

Specijalizacija u ovim oblastima omogućava visok stepen pripremljenosti za nastavak visokog obrazovanja – studiranje na različitim odsecima umetničkih fakulteta, ali  pri tome ne uskraćuje učenicima prohodnost i na studijske programe iz srodnih ili sasvim drugih oblasti.

Broj učenika, kao i u ostalim specijalizovanim gimnazijskim odeljenjima je 20. Veći deo nastave umetničkih predmeta odvija se u grupama sa po maksimalno 10 učenika. Podela odeljenja na grupe omogućava bolji kvalitet rada, a samim tim i bolja postignuća učenika.

PREDNOSTI

Važnost izučavanja oblasti scenskog i audio-vizuelnog izražavanja je esencijalna, jer je to rastuće područje čije specifičnosti postaju sve neophodnije za rad u savremenom okruženju. Ovaj program će učenicima pružiti kreativni prostor i podršku pri sticanju osnovnih znanja i veština iz oblasti pozorišnih disciplina, medija, filmske umetnosti, različitih audio-vizuelnih formi, video igara, interneta, kao i strukture umetničkih zanimanja iz ovih oblasti, u skladu sa neprekidnim procesom razvoja tehnologije i digitalizacije, kojim se i mreža umetničkih delovanja proširuje.

Učenici će po završetku četvrtog razreda, osim jasnijeg izbora potencijalnog nastavka školovanja i izbora odseka/smera visokog obrazovanja, steći kompetencije koje su praktično primenjive, kao što su: kreativnost, komunikacijske veštine, individualno i timsko osmišljavanje, planiranje, priprema i realizacija sopstvenih malih umetničkih projekata u sve široj oblasti kreativnih industrija.

Učenici koji pohađaju ovaj specijalizovani program povezuju znanja i veštine prilikom realizacije ideja i uspešno i odgovorno primenjuju savremenu tehnologiju, sposobni su da jasno prezentuju i odabrane ideju ili rad, prilagođavajući se zahtevima situacije. Takođe se kod učenika razvija odgovoran odnos prema očuvanju kulturne baštine svog i drugih naroda i etničkih zajednica, učenici na afirmativan način iskazuju svoj identitet i poštuju druge kulture i tradicije doprinoseći promociji sopstvenog nasleđa, kao i interkulturalnosti u društvu.

PRIJEMNI ISPIT

Za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost, kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz opšte kulture.

Test sadrži pitanja sa srednjeg i naprednog nivoa iz predmeta srpski jezik i književnost, likovna kultura, muzička kultura i istorija. Za pripremu  se mogu koristiti udžbenici iz ovih predmeta.

Uz ovu literaturu, kandidati se mogu kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnog ispita redovnim praćenjem domaćih i svetskih događaja i ostvarenja iz oblasti kulture i umetnosti.

Prijemni ispit se polaže 10. juna 2020. godine u 12 časova.

SPISAK GIMNAZIJA

Gimnazije koje upisuju odeljenja koja će pohađati učenici sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost u školskoj 2020/2021. godini su:

  • Filološka gimnazija, Beograd
  • Druga kragujevačka gimnazija, Kragujevac
  • Gimnazija, Kruševac
  • Gimnazija „Laza Kostić“, Novi Sad

UMETNIČKI PREDMETI

Specijalizovani predmeti koji se izučavaju u sva četiri razreda su Scenske umetnosti i Audio-vizuelne umetnosti. Kreativni sadržaji koji se izučavaju, interesantni i savremeni projektni zadaci, umetnička istraživanja u okviru nastavnih tema, podela odeljenja na manje grupe, stručni nastavnici i opremljene škole  predstavljaju uslove za učenike koji će biti izuzetno efikasni i pripremljeni za dalje studiranje na različitim smerovima fakulteta umetničkih ili drugih odabranih fakulteta.

PLAN NASTAVE I UČENjA

Dokument preuzmite OVDE

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.