ГИМНАЗИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ