GIMNAZIJE – SPECIJALIZOVANA ODELjENjA ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA SPORT

Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za sport treba da omoguće da se unapredi kvalitet obrazovanja i vaspitanja učenika sportista i budućih studenata visokoškolskih ustanova, a posebno onih koje školuju buduće trenere, sportske novinare, nastavnike fizičkog vaspitanja, sportske menadžere, itd.

Zahvaljujući kompetencijama stečenim tokom gimnazijskog školovanja, budući studenti će raspolagati znanjima i veštinama neophodnim za kritičko sagledavanje fizičke kulture i sporta kao društvene oblasti.

O SMERU

Specifičnost ovog programa nastave i učenja je u tome što će učenici za četiri godine imati ukupno 1115 časova iz oblasti sporta, što je mnogo više nego kod ostalih gimnazijskih smerova.  Iz premeta Sport i zdravlje, koji se u ostalim gimnazijskim smerovima javlja samo u obliku izbornog programa, učenici će imati 539 časova.

Drugi predmet specifičan samo za učenike ovih odeljenja je Sport i trening koji je zastupljen sa 576 časova u toku četiri godine. Ovakav broj časova, sadržaji koji se izučavaju, stručni nastavnici i opremljene škole stvaraju uslove da maturanti postanu izuzetno efikasni studenti na odgovarajućim fakultetima – fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja i drugih fakulteta, uključujući i fakultete koji pripadaju univerzitetima Vojske Srbije i Policije Republike Srbije, pri čemu se učenicima ne uskraćuje prohodnost i na studijske programe iz drugih oblasti.

PREDNOSTI

Prednost obrazovanja u ovim specijalizovanim odeljenjima je u tome što je broj učenika ograničen na 20, što omogućava efikasniji rad na časovima, a primenom savremenih tehnologija učenicima će biti omogućeno da prate nastavu na daljinu kada su na klupskim ili reprezentativnim pripremama i takmičenjima tokom školske godine.

U planu nastave i učenja specijalizovanih odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, preciziran je broj teorijskih časova i časova vežbi koji će biti prilagođeni trenažnom procesu učenika, u saradnji sa klubom u kome učenik trenira. U ostvarivanju različitih tema i dostizanju datih ishoda ostalih opšteobrazovnih predmeta, učenicima će biti dostupan širok dijapazon tema i sadržaja za izradu istraživačkih zadataka i projekata, kao i korišćenje metoda koji podrazumevaju aktivno učestvovanje učenika i upotrebu IKT-a.

PRIJAVLjIVANjE

Prijavljivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije za Sportsku gimnaziju u Beogradu i za sportska odeljenja pri gimnazijama u Srbiji je 8. i 9. juna 2020. godine.

SPISAK GIMNAZIJA

Gimnazije koje upisuju odeljenja koja će pohađati učenici sa posebnim sposobnostima za sport u školskoj 2020/2021. godini su:

  • Sportska gimnazija, Beograd
  • Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad
  • Mitrovačka gimnazija, Sremska Mitrovica
  • Užička gimnazija, Užice
  • Gimnazija za talentovane učenike „Deže Kostolanji“, Subotica (na mađarskom jeziku)
  • Gimnazija, Novi Pazar
  • Gimnazija „Deveti maj“, Niš

SPECIFIČNI PREDMETI

Kada govorimo o nastavi predmeta Sport i trening, učenici će ovladati znanjima o sistemu Fizičke kulture, istoriji sporta i olimpizma, sa posebnim osvrtom na Sport kao društvenu delatnost i zakonitostima i pravilima trenažnog procesa.

Izučavajući predmet Sport i zdravlje učenici će ovladati znanjima o uticaju pravilne ishrane i suplemenata na postignuća u sportu, značaju sporta i vežbanja na reproduktivno zdravlje i zdravlje uopšte, kao i znanjima o ulozi sporta u prevenciji korišćenja psiho-aktivnih supstanci.

PLAN NASTAVE I UČENjA

Dokument preuzmite OVDE

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.