Tokom školske 2019/2020. godine u uzorku osnovnih škola biće realizovan pilot projekat čiji je glavni cilj pružanje dodatne obrazovno-vaspitne podrške u učenju i razvoju učenika kroz različite modele obogaćenog jednosmenskog rada u osnovnoj školi.

Širom Srbije, u ukupno 204 osnovne škole i u dodatnih 111 izdvojenih odeljenja ovih škola biće proveravan kvalitet autentičnih obrazovno-vaspitnih sadržaja koje su programirale škole imajući u vidu potrebe svojih učenika i ukupan kontekst u kome se učenici razvijaju.

Izabrani sadržaji biće ponuđeni svim učenicima od prvog do osmog razreda. U zavisnosti od profesionalnih i prostornih kapaciteta škola, učenici mogu biti u objektima sve vreme posle nastave (gde će imati ručak) ili će posle obroka i odmora kod kuće dolaziti na izabrane aktivnosti u školi, koje su za njih besplatne. 

Pilot projekat će biti praćen i evaluiran, a rezultati će biti iskorišćeni u pripremi novog strateškog dokumenta za razvoj nacionalnog sistema obrazovanja u narednoj deceniji. Jedan od budućih ciljeva je i povećanje broja škola koje će raditi u jednoj smeni, čime se stvara još veći prostor za pružanje ukupne podrške učenicima. 

Spisak škola u kojima će se realizovati pilot projekat obogaćene jednosmenske organizacije rada možete preuzeti OVDE.