Republika Srbija ovog januara obeležava godinu dana otkako je zvanično postala članica Evropske agencije za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju (https://www.european-agency.org/news/welcoming-serbia-new-agency-member-country).

Prijem u članstvo je priznanje Srbiji za kontinuiran rad na povećanju pristupačnosti i jednakosti u obrazovanju, razvoju sigurnog i stimulativnog fizičkog i društvenog okruženja i obezbeđivanju jednakih mogućnosti za svu decu, učenike, studente i odrasle u ostvarivanju prava na kvalitetno obrazovanje i dodatnu podršku.

Priprema za ulazak trajala je od 2015, kada su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobili priliku da učestvuju u radu Agencije, da bi u aprilu 2017. Srbija dobila status zemlje posmatrača, a iste godine dobila poziv za ulazak u Agenciju kao punopravna članica.

Na sajtu Agencije dostupne su informacije o Srbiji kao i prevedene publikacije na srpskom jeziku.

Srbija je u ovom trenutku uključena u četiri projekta Agencije:

  • Pregled i analiza državne politike – Country Policy Review and Analysis (CPRA)
  • Podrška liderima inkluzivnih škola – Supporting Inclusive School Leaders (SISL)
  • Promenljiva uloga specijalista u obrazovanju – Changing Role of Specialist Provision (CROSP)
  • Statistika Evropske agencije o inkluzivnom obrazovanju – European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE)

CROSP (The Changing Role of Specialist Provision) – Promena uloge specijalne podrške je projekat za podršku inkluzivnom obrazovanju koji zemljama članicama daje mišljenja, smernice, sugestije i direktnu ekspertsku podršku u procesu tranzicije koja ima za cilj reorganizaciju specijalističke, defektološke podrške i tranzicije segregatornih, specijalnih škola kako bi one u najvećoj mogućoj meri pružile podršku redovnim školama u uključivanju učenika sa raznim teškoćama i smetnjama.

CPRA (Country Policy Review and Analysis) – Pregled i analiza državnih politika vezanih za inkluziju je projekat u okviru kojeg država članica popunjava podatke o regulativi vezanoj za inkluziju, uključujući strategije, zakone i podzakonske akte. Naš tim je završio popunjavanje podataka i sad je u toku kodiranje od strane eksperta Agencije, nakon koje će biti moguće uporediti politike u oblasti inkluzivnog obrazovanja na osnovu kodiranih podataka sa podacima o politikama drugih zemalja članica. Na osnovu analize biće moguće zaključiti strateške i razvojne legislativne preporuke sa ciljem podrške inkluzivne prakse. Više o projektu: https://www.european-agency.org/resources/publications/country-policy-review-and-analysis-methodology-report-revised-2018

SISL (Supporting Inclusive School Leadership) – Podrška inkluzivnom rukovođenju škola je projekat koji je tek započet u Agenciji. U prvoj fazi se prikupljaju podaci o praksama školskog liderstva na osnovu koje će zaključci i preporuke biti date zemljama članicama a ciljna grupa su donosioci odluka i direktori škola. Više o projektu: https://www.european-agency.org/projects/SISL

EASIE (European Agency Statistics on Inclusive Education) – Statistički podaci Evropske Agencije o inkluzivnom obrazovanju je prvi projekat u koji smo se nakon pristupanju Agenciji uključili. Naši analitičari su u dva navrata prisustvovali u radu višednevne radionice vezane za prikupljanje i analizu podataka, a rezultat je ozvaničen državni izveštaj vezan za inkluzivno obrazovanje koji će biti predstavljen i na sajtu Agencije, odnosno može da bude prikazano i na sajtu Ministarstva. Više o ključnim nalazima u okviru ovog projekta: https://www.european-agency.org/resources/publications/EASIE-key-messages-findings-2014-2016

Evropska agencija za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju (www.european-agency.org) je nezavisna evropska organizacija koja deluje kao platforma za saradnju ministarstava obrazovanja zemalja članica i obuhvata 31 zemlju. Osnovana je 1996. godine, sporazumom između ministarstava obrazovanja zemalja članica EU, kao platforma za saradnju u obezbeđivanju inkluzivnog obrazovanja. Njena uloga je u tome da pomogne zemljama članicama da unaprede svoju inkluzivnu obrazovnu politiku i praksu za sve učenike.

Zajednička konačna vizija zemalja članica Agencije za inkluzivne obrazovne sisteme je da se svim učenicima bilo kog uzrasta obezbede smislene, visokokvalitetne obrazovne mogućnosti u svojoj lokalnoj zajednici, zajedno sa svojim prijateljima i vršnjacima. Ova vizija je žarište svih aktivnosti Agencije.