Lokalna samouprava ima važnu ulogu kada je reč o dualnom i preduzetničkom modelu obrazovanja jer ona predstavlja sponu sa privredom, istakla je pomoćnica ministra prosvete za dualno i preduzetničko obrazovanje Gabrijela Grujić.

Grujić je na promociji Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Novom Sadu dodala da su ključne teme novi Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, pravilnici iz te oblasti, učeničke kompanije i razvoj preduzetničkih kompetencija.

Cilj nam je da objedinimo proces sticanja teorijskih znanja i praktičnih veština, rekla je Grujić.

Pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković ukazala je na činjenicu da je predškolsko i osnovno obrazovanje važan osnov za dalje školovanje.

Preduzetna misao i razvoj preduzetničkog obrazovanja zapravo znači menjanje misli o tome koliko možemo sami da promenimo svest i okruženje, ne samo u privredi nego i kulturi, humanosti. Preduzetna misao je promena paradigme učenja. Ukoliko razvijamo preduzetne kompetencije mi okupljamo đake i nastavnike koji razmišljaju drugačije, rekla je Nedeljković.

Ove godine promocija dualnog i preduzetničkog obrazovanja obuhvata i podršku razvoju preduzetničke kompetencije, kao jedne od  ključnih kompetencija u procesu celoživotnog učenja.

Predstavljajući Pravilnik o učeničkim zadrugama, savetnica ministra prosvete za finansijsku pismenost i preduzetništvo Gordana Stepić je rekla da učenička zadruga doprinosi povezivanju nastave sa svetom rada, formiranju radnih navika, profesionalnoj orijentaciji i predstavlja svojevrsnu  pripremu učenika za izbor dualnih obrazovnih profila srednjih škola.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević dodao je da je važno čuti i glas realne privrede o tome kakvi su im kadrovi potrebni, jer bez te komunikacije, kako kaže, nema uspeha.

Nama je zajednički cilj da mladi lakše nađu posao, da ostanu da žive ovde i da njihova radna osposobljenost bude ključni faktor za privlačenje novih investicija, rekao je Vučević.

Direktorka regionalne Privredne komore Južnobačkog upravnog okruga Olivera Simović podsetila je da je Privredna komora Srbije inicirala uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiji.

U Južnobačkom upravnom okrugu, u školskoj 2018/2019, uključile su se 33 kompanije sa više od 100 učenika u šest obrazovnih profila. Za sledeću školsku godinu očekujemo da će se proširiti za još četiri profila i da će u tom procesu učestovati više od 100 kompanija, podvukla je Simović.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš pozitivno je ocenio povratak sistema koji podrazumeva simbiozu privrede i obrazovanja.

On je istakao da će plan upisa u srednje škole u Vojvodini u potpunosti biti usklađen sa iskazanim potrebama privrede i da te podatke prikupljaju privredne komore.

Na skupu koji je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavljeni su i pravilnici predviđeni Zakonom o dualnom obrazovanju, a bilo je reči i o karijernom vođenju i savetovanju u dualnom obrazovanju.

Na kraju skupa organizovan je radni sastanak sa privrednicima zainteresovanim za profile u oblasti proizvodnje proizvoda od plastike, kao i drugim profilima.