Grupa za socijalnu inkluziju

 • Republika Srbija postaje članica Evropske agencije za posebne potrebe i inkluziju u obrazovanju

 • Održani seminari za savetnike spoljne saradnike u oblasti inkluzivnog obrazovanja

 • Predstavljen katalog asistivne tehnologije

 • Vodič za rad interresornih komisija

 • Konferencija o primerima dobre prakse, izazova i vizije za budućnost

 • IZVEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U PRVIH 100 DANA VLADE

>>> Saznajte više o AKTIVNOSTIMA GSI<<<


 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osnovalo je Grupu za socijalnu inkluziju u aprilu 2015. godine u okviru Sektora za razvoj i visoko obrazovanje. Cilj osnivanja Grupe je da se obezbedi kontinuirano unapređivanje kvaliteta  obrazovanja  kroz razvijanje inkluzivne kulture, politike i prakse na svim nivoima obrazovanja u Republici Srbiji. Stručnu i finansijsku podršku radu Grupe za socijalnu inkluziju pružaju UNICEF i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Inkluzivno obrazovanje je zakonska obaveza Republike Srbije i regulisano jeZakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja(„Službeni glasnik RS“, br.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015). Obrazovni sistem treba da pruža jednake šanse deci, mladima i odraslima, u ostvarivanju prava na kvalitetno obrazovanje. Uvažavajući obrazovne potrebe, kroz obezbeđivanje adekvatne podrške i dostupnosti na svim nivoima, svakoj osobi treba da bude omogućeno učenje i napredovanje, usvajanje veština za samostalan život i uključenost u društveni život.

Inkluzivno obrazovanje nije samo pitanje pristupačnosti ili procesa, već promena osnovnih vrednosti i uverenja. Postoje značajni ljudski, ekonomski i socijalni razlozi za inkluzivno obrazovanje koje predstavlja sredstvo za izgradnju odnosa među pojedincima, unutar grupe i društva u celini.

Zadatak Grupe je da radi na dostupnosti i pravednosti obrazovanja u Republici Srbiji, stvaranju sigurne i podsticajne fizičke i socijalne sredine za svu decu, učenike, studente i odrasle radi ostvarivanja njihovih prava na obrazovanje i dodatnu podršku.

Pogledajte dokumentaran film snimljen u okviru Projekta “Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju”

Grupa za socijalnu inkluziju svojim aktivnostima treba da obezbedi udruživanje uticaja programa i projekata Ministarstva kroz efikasnu saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i Zavodima, kao i saradnju sa drugim ministarstvima, nezavisnim telima, stručnim društvima i organizacijama civilnog društva radi ostvarivanja sledećih specifičnih ciljeva inkluzivnog obrazovanja:

 1. unapređivanje propisa u oblasti inkluzivnog obrazovanja i socijalne inkluzije;
 2. razvijanje sistema podrške deci i mladima kroz uspostavljanje efikasne međuresorne saradnje;
 3. unapređivanje kompetencija zaposlenih u  obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetno (inkluzivno) obrazovanje;
 4. stvaranje inkluzivnog okruženja za učenje i razvoj;
 5. razvijanje i primena mehanizama za praćenje i vrednovanje inkluzivnog obrazovanja.
w

Kontakt osoba

Gordana Cvetković, Rukovodilac Grupe za socijalnu inkluziju

Adresa: Nemanjina 22-26, 11. sprat, kancelarija 33

Telefoni: +381 11 367 0938, +381 11 363 1385