Socijalna inkluzija

 • Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije

 • Održana prva međunarodna konferencija Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije

 • Dogovoreni su koraci za povećanje uključenosti dece sa smetnjama u razvoju, koja žive u ustanovama za smeštaj, u obrazovanje

 • Održane obuke „Opismenjavanje na Brajevom pismu nastavnika koji obrazuju učenike sa vizuelnim smetnjama“

 • STRUČNI SASTANAK MREŽE REALIZATORA OBUKE „NASTAVNICI KAO NOSIOCI KVALITETNOG OBRAZOVANjA ZA SVU DECU“

 • Sastanak o uključivanju u obrazovanje dece iz ustanova za smeštaj dece sa smetnjama u razvoju

>>> Saznajte više o AKTIVNOSTIMA SI<<<


 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osnovalo je Grupu za socijalnu inkluziju u aprilu 2015. godine. Cilj osnivanja Grupe je bio da se obezbedi kontinuirano unapređivanje kvaliteta obrazovanja kroz razvijanje inkluzivne kulture, politike i prakse na svim nivoima obrazovanja u Republici Srbiji. Stručnu i finansijsku podršku radu Grupe za socijalnu inkluziju od početka pružaju UNICEF i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). Od septembra 2017. godine spajanjem tri organizacione jedinice (Grupe za obrazovanje manjina i ljudska i manjinska prava u obrazovanju, Grupe za socijalnu inkluziju i Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije) formirana je Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije u okviru Odeljenja za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja Sektora za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.
Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ broj 88/2017) reguliše se obaveza Republike Srbije da kroz obrazovni sistem pruži jednake šanse deci, mladima i odraslima u ostvarivanju prava na kvalitetno obrazovanje. Uvažavajući obrazovne potrebe, kroz obezbeđivanje adekvatne podrške i dostupnosti na svim nivoima, svakoj osobi treba da bude omogućeno učenje i napredovanje, usvajanje veština za samostalan život i uključenost u zajednicu. Inkluzivno obrazovanje nije samo pitanje pristupačnosti, već promena osnovnih vrednosti i uverenja. Postoje značajni ljudski, ekonomski i socijalni razlozi za inkluzivno obrazovanje koje predstavlja sredstvo za izgradnju odnosa među pojedincima, unutar grupe i društva u celini.
Zadatak Grupe je da radi na dostupnosti i pravednosti obrazovanja u Republici Srbiji, stvaranju sigurne i podsticajne fizičke i socijalne sredine za svu decu, učenike, studente i odrasle radi ostvarivanja njihovih prava na obrazovanje i dodatnu podršku.

Grupa svojim aktivnostima obezbeđuje udruživanje uticaja programa i projekata kroz efikasnu saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i zavodima, kao i saradnju sa drugim ministarstvima, nezavisnim telima, stručnim društvima i organizacijama civilnog društva radi ostvarivanja sledećih specifičnih ciljeva inkluzivnog obrazovanja:

 • unapređivanje propisa u oblasti inkluzivnog obrazovanja i socijalne inkluzije;
 • razvijanje sistema podrške deci i mladima kroz uspostavljanje efikasne međuresorne saradnje;
 • unapređivanje kompetencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetno (inkluzivno) obrazovanje;
 • stvaranje inkluzivnog okruženja za učenje i razvoj;
 • razvijanje i primena mehanizama za praćenje i vrednovanje inkluzivnog obrazovanja.
w

Kontakt osoba

Gordana Cvetković, Rukovodilac Grupe za socijalnu inkluziju

Adresa: Nemanjina 22-26, 11. sprat, kancelarija 33

Telefoni: +381 11 367 0938, +381 11 363 1385