Група за образовање мањина и људска и мањинска права у образовању

Радионица Укључивање у формално образовање деце избеглица/миграната