Заштита од насиља и дискриминације

Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету
Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету
Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља
Обележавање међународног дана борбе против вршњачког насиља
Превенција насилног екстремизма и радикализације-оснаживање наставника и ученика Превенција насилног екстремизма и радикализације-оснаживање наставника и ученика
Превенција насилног екстремизма и радикализације-оснаживање наставника и ученика
Обавеза родитеља је да поштују процедуре пријаве сумње на насиље и да се прво обрате установи Обавеза родитеља је да поштују процедуре пријаве сумње на насиље и да се прво обрате установи
Обавеза родитеља је да поштују процедуре пријаве сумње на насиље и да се прво обрате установи
Мијоковић: Потребно је да децу охрабрујемо да траже помоћ Мијоковић: Потребно је да децу охрабрујемо да траже помоћ
Мијоковић: Потребно је да децу охрабрујемо да траже помоћ
Представници МПНТР на састанку и обукама саветодавне групе за Западни Балкан Представници МПНТР на састанку и обукама саветодавне групе за Западни Балкан
Представници МПНТР на састанку и обукама саветодавне групе за Западни Балкан
Завршена обука саветница које ће на СОС линији пружати подршку заштити деце и ученика од насиља Завршена обука саветница које ће на СОС линији пружати подршку заштити деце и ученика од насиља
Завршена обука саветница које ће на СОС линији пружати подршку заштити деце и ученика од насиља
Одржан састанак у оквиру Међуминистарске групе за заштиту деце од насиља Одржан састанак у оквиру Међуминистарске групе за заштиту деце од насиља
Одржан састанак у оквиру Међуминистарске групе за заштиту деце од насиља
Конференција о вршњачком насиљу Конференција о вршњачком насиљу
Конференција о вршњачком насиљу
Међународна конференција у Венецији Међународна конференција у Венецији
Међународна конференција у Венецији
АКТУЕЛНО: 


xxx

Приручник је намењен ученицима, наставницима, родитељима као и свима који раде на заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Преузмите Приричник ,,Дигитално насиље-превенција и реаговање“

,,Водич за безбедно детињство“

Програм „Школа без насиља“ почео је са својом реализацијом школске  2005/06. године. Под вођством Министарства просвете, а уз стручну и финансијску помоћ УНИЦЕФ-а, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике,  Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за  унапређивање образовања и васпитања, Министарством унутрашњих послова,  Министарством омладине и спорта, програм „Школа без насиља“ окупио је и локалне заједнице, секретаријате за образовање града Београда и АП Војводине, стручне институције, спортске клубове и удружења, бројне компаније што носи јасну поруку да само заједно можемо зауставити насиље.

Тренутно, 19 000 наставника и 229 000 ученика и њихових родитеља,  као и преко 60 активних ментора чине део растуће породице Школа  без насиља. Својим укључивањем у различите програмске активности повећавају своју осетљивост, знање, мењају ставове према насиљу и јачају вештине да кроз изграђене механизме интервенције на насиље правовремено и успешно раде на његовом заустављању.
Укупан број школа у програму је 274 од чега 250 основних школе и 24 средње школе у око 90 места у Србији. Након реализације програма, да би добила плакету, школа пролази процес процене безбедности школског окружења. Процена безбедности школског окружења (БШО) представља процес процене испуњености стандарда квалитета образовно васпитних установа и уједно истраживање у циљу доделе плакета Школа без насиља школама које су имплементирале програмске активности.

Према евалуацији програма, Школе које су завршиле са имплементацијом програмских активности, истичу да су главне промене до којих је програм довео следеће:

 • подигнута је свест о насиљу- повећана је осетљивост запослених, родитеља и ученика за препознавање и реаговање у ситуацијама насиља.
 • повећана је безбедност ученика и одраслих у школи- 56-85% ученика изјављује да се осећа сигурније у школи.
 • смањен је број тежих облика насиља и смањено је насиље у млађем узрасту- истраживање показују да су тежи облици физичког насиља смањени а да се на млађим узрастима има знатно мање свих облика насиља
 • повећани су капацитети ученика да реагују на насиље- значајно је порасла спремност ученика да пријаве насиље одраслима а њихови капацитети за конструктивније решавање сукоба су унапређени.
 • побољшана је мрежа заштите- већина наставника изјављује да користе различите ресурсе у заштити ученика од насиља а расте и проценат ученика који су рпијавили насиље и од наставника добили одговарајућу заштиту.

О садржају и детаљима програма, као и о свим релевантним едукативним материјалима насталим у оквиру програма „Школа без насиља“ се можете информисати на контакт телефон Групе за заштиту од насиља и дискриминације.

ПРЕУЗМИТЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ: Насиље у школи , Насиље у школама у Србији – анализа стања , Приручник ,,Шта је данас било у школи?

Као један од системских одговора на све већу доступност савремених технологија и повећаном ризику услед изложености дигиталном технологијама Министарство просвете, науке и технолошког развоја- Група за заштиту од насиља и дискриминације,  у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и компанијом Теленор, креирали су и спроводили пројекат „Зауставимо дигитално насиље“ чији је циљ превенција злоупотребе дигиталних медија и подизање свести о улози и значају дигиталних медија у савременим условима живота. Циљну групу пројекта чинили су ученици основних и средњих школа на територији Републике
Србије, као и њихови наставници, али и родитељи. У оквиру рада на превенцији дигиталног насиља, спроведено је и прво истраживање учесталости дигиталног насиља међу децом и ученицима у оквиру кога су прикупљени свеобухватни подаци о степену присутности, начинима манифестовања и решавању проблема дигиталног насиља међу и над ученицима основних и средњих школа.Општи циљ истраживања био је  стицање увида у начине на које ученици користе дигиталну технологију и потенцијалне ризике којима су при томе изложени, као и у облике и учесталост дигиталног насиља међу и над ученицима.

Узорак је чинило 3 786 ученика (60% односно 2 272 ученика из основних и 40% односно 1 514 ученика из средњих школа), 3 078 родитеља (62% односно 1 916 родитеља из основних и 38% односно 1 156 родитеља из средњих школа) и 1 379 наставника (53% односно 735 наставника из основних и 47% односно 644 наставника из средњих школа).

Резултати су дали увид у то на који начин наставници и родитељи предлажу да се обрађује тема дигиталног насиља у школама, као и да је неопходно охрабрити ученике да пријављују дигитално насиље одраслима и обучити их заједно са наставницима и родитељима за предузимање како превентивних (већа сигурност и свест о опасностима), тако и интервентних мера (нпр. да обришу, блокирају или игноришу поруке). Резултати добијени истраживањем послужили су као основ за  планирање даљих корака у превенцији дигиталног насиља и као основ за планирање обука ученика и запослених у основним и средњим школама у Србији.

Кроз пројекат, обучено је преко 6000 ученика и запослених за препознавање и реаговање у ситуацијама дигиталног насиља и безбедно коришћење интернета. Стручним скуповима у вези са заштитом на интернету обучено око 1900 учитеља. Израђен је и дистрибуиран свим школама у Србији Приручник „Дигитално насиље- превенција и реаговање“. Креирана је и Фејсбук СОС апликација за помоћ ученицима у ситуацијама дигиталног насиља на којој они који трпе дигитално насиље могу добити стручну подршку у тренутку пријављивања. Обучено је 160 просветних саветника из свих школских управа за пружање подршке школама у реаговању на ситуације дигиталног насиља кроз обуке „Оснаживање запослених у школским управама за подршку школи у заштити ученика од дигиталног насиља“

На Фејбук страни „Бирај речи хејт спречи“, креирана је и кампања „Бирај речи, хејт спречи“ чији је циљ се подигне свест о сигурном коришћењу дигиталних медија код ученика, наставника и родитеља, да се смањи ризично понашање на интернету код ученика и промовишу позитивне поруке и вредности и мотивисање ученика да се активно укључе и ангажују у превенцији дигиталног насиља тако што ће својим примером вршњацима да покажу да постоје и другачији начини комуникације на интернету.

Остале информације о активностима из области превенције дигиталног насиља, материјалима, ресурсима и заштити од овог облика насиља, можете добити на контакт телефон Групе за заштиту од насиља и дискриминације или СОС телефон за пријаву насиља.

Преузмите публикацију ,,Млади у свету интернета“


СОС ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ШКОЛАМА: 0800 200 201 
СОС телефонска линија је активна радним данима током наставне године од 7:30- 15:30.

У децембру месецу 2011.године отворена је СОС линија за пријаву насиља у школама. Стратешки циљ отварања овакве линије био је да се насиље заустави и спречи, а да се за децу односно ученике створи безбедно окружење и пруже безбедни услови за учење. Телефон је пре свега намењен деци, родитељима, свим запосленима у образовним установама, као и онима којима је потребна додатна помоћ у решавању проблема насиља, и онима који се на различите начине баве питањем превенције насиља. За рад на СОС линији за пријаву насиља у школама обучено је 88 саветника у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Националном дечијом линијом НАДЕЛ.
    Untitled    Улога телефона је трострука:
• Емпатијска- саветници активно слушају, показују разумевање,  уважавају саговорнике који пријављују проблем .
• Инструктивна односно информативно-едукативна- саветници  након добијања што прецизнијих података од саговорника, дају  информације о томе на који начине се може решити пријављени  проблем, које кораке треба предузети и којим редоследом. Сарадник који  се јавља на телефон обавезан је да одмах обавести и активира Републичку инспекцију када су у питању случајеви са III нивоа насиља и која даље предузима активности у оквиру своје надлежности.

• Истраживачка- саветници у складу са протоколом бележе потребне информације, затим га електронским путем шаљу Јединици за превенцију насиља која све протоколе прати и чува, како би они били основа за различите врсте истраживања и осветљавања стања насиља у нашим школама из специфичне перспективе.

Тимови за кризне интервенције

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно Група за заштиту од насиља и дискриминације, у сарадњи са GIZ-oм ( Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)  уз организационо-техничку подршку Друштва психолога Србије, од школске 2012/2013. године, реализовала је  пројекат „Развој и имплементација програма за кризне интервенције“. У сарадњи са немачком организацијом GIZ, имплементиран је програм за реаговање у кризним ситуацијама које на дужи или краћи временски период поремете функционисање установе и за реаговање у кризним ситуацијама обучени су координатори за заштиту од насиља из сваке школске управе са територије Републике Србије, као и представници образовно васпитних установа. psiholoske_krizne_intervencije_f1rОбукама је обухваћено преко 1300 запослених у образовном систему, одржано је 18 обука, 4 семинара у поплавама угроженим подручјима  са око 200 учесника, 3 округла стола посвећена кризним интервенцијама у образовно – васпитном систему где су размењена искуства у вези са спроведеним обукама, појединачним интервенцијама стручњака и разговарано о могућностима даљег развоја овог пројекта.

У оквиру пројекта, издат је  и Приручник “Психолошке кризне интервенције у образовно -васпитним установама“ који је дистрибуиран свим установе преко надлежних  школских управа а који се може наћи и на сајту Министартсва просвете, науке и технолошког развоја. У ситуацијама које на дужи временски период поремете уобичајено функционисање установе (смрт ученика/наставника, смоубиство ученика/наставника, насиље већих размера итд…), Група за заштиту од насиља и дискриминације пружа подршку установама  упућивањем стручњака или консултацијама путем телефона. Детаљније информације, материјале и ресурсе можете добити на контакт телефон Групе за заштиту од насиља и дискриминације.

Улога образовног система у заштити ученика од породичног насиља

У оквиру пројекта „Заштита деце од насиља у Југоисточној Европи“ који финансира Европска унија у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, одржане су обуке за препознавање и реаговање у ситуацијама када су деца жртве породичног насиља, трговине и експлоатације децом и сексуалног насиља у 4 града у Србији. Обухват је 160 запослених у васпитно образовним установама.

Други део обуке о био је посвећен сарадњи Центара за социјални рад и образовно васпитних установа када су учесници имали прилику да се упознају са свим процедурама и корацима сарадње неопходним за адекватну заштиту и поступање у случајевима породичног насиља.

Превенција родно заснованог насиља

Уважавајући податке које из различитих страних и домаћих истраживања који говоре да, на свим испитиваним узрастима, дечаци знатно чешће испољавају поновљено насиље над девојчицама, као и да девојчице готово на свим узрастима трпе дупло више сексуалног узнемиравања, од изузетног значаја било је увођење теме превенције родно заснованог насиља у образовни систем. У оквиру активности на заштити деце и ученика од сексуалног насиља и узнемиравања, Група за заштиту од насиља и дискриминације, спроводила је у сарадњи са УНИЦЕФ-ом пројекат „Превенција родно заснованог насиља“. који је имплементиран у 50 основних и средњих школа у Србији а финансиран средствима UN TRUST FUND-а из програма „Интегрисани одговор на насиље над женама“ који спроводе УНИЦЕФ, UN WОМЕN, UNDP.

У оквиру пројекта спроведено је истраживање учесталости родно заснованог насиља у 50 основних и средњих школа у Србији. Укупно је 11.669 дечака, 10.708 девојчица и 3258  наставника учествовало у истраживању. Резултати истраживања публиковани су у оквиру публикације „Истраживање родно заснованог насиља у школама у Србији“. Nа основу добијених резултата, планиране су и реализоване обуке и активности које су запосленима у образовно васпитном систему помогли да унапреде компетенције и капацитете школе као целине за превентивни рад и одговор на различите врсте насиља.

Различитим обукама на тему рода, пола, насиља заснованог на родним улогама, као и реаговањем у ситуацијама родно заснованог насиља, обучено је преко 1800 запослених у образовно васпитним установама, 5800 девојчица и 4900 дечака.

ПРЕУЗМИТЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ: Истраживање учесталости родно заснованог насиљаПриручник за превенцију родно заснованог насиља у школама


Спроведена прва Национална студија о друштвеном проблему сексуалног злостављања деце

Група за заштиту од насиља и дискриминације, спровела је у сарадњи са Инцест Траума Центром Београд (носиоцем Националне студије), прву Националну студију о друштвеном проблему сексуалног злостављања деце. Национална студија је спроведена у  97 школа, од чега  61 основна и 36 средњих школа у 51 граду у Србији а истраживањем је обухваћено укупно 2053 деце и ученика.

Општи циљ Националне студије био је процена степена присутности сексуалног насиља над децом у образовном систему Републике Србије.

Специфични циљеви су се тицали:

А) Идентификације:

 • Фактора околине и других фактора који се могу повезати са ризиком за сексуално насиље
 • Најчешћих облика и дужине трајања сексуалног насиља над децом
 • Ко су најчешћи починиоци / починитељке сексуалног насиља над децом
 • Учесталости и врсте последица сексуалног насиља по дете, према исказу детета
 • Учесталости тражења помоћи од стране детета
 • Броја деце која су се обраћала некоме за помоћ у вези са сексуалним насиљем
 • Начина реаговања особа којима се дете обратило за помоћ
 • Броја особа које су пријавиле сексуално насиље након обраћања детета
 • Степена информисаности деце о проблему сексуалног насиља
 • Ставова родитеља и деце о сексуалном насиљу

Б) Пружања препорука у области превенције и заштите деце од сексуалног насиља, посебно намењених сфери образовања

Резултати Националне студије послужили су као основа за креирање Стратегије за превенцију сексуалног насиља у образовно-васпитном систему. У 11 градова одржане јавне расправе „Од националне студије до стратегије за превенцију сексуалног насиља у образовању“ са 553 учесника-запослених у образовно-васпитном систему и ученика.

Преузмите Националну студију о друштвеном проблему сексуалног злостављања деце у Србији

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.