Evropska komisija je opredelila dodatnih 122 miliona evra iz programa Horizont 2020 za brzo razvijanje relevantnih medicinskih tehnologija i digitalnih alata u kontekstu borbe protiv Kovida 19, kao i obezbeđivanje medicinskih zaliha i opreme, potrebnih za testiranje, lečenje i prevenciju.

Poziv za prijavljivanje projekata biće otvoren do 11. juna 2020. godine i predstavlja deo mera u okviru Akcionog plana ERAvsCorona.

Sve neophodne informacije nalaze se na internet stranici Evropske komisije:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_887