Projekat „Podrška učestvovanju u EU programima“ Ministarstva za evropske integracije koji finansira Evropska unija, organizuje onlajn  Info dan o programu Horizont 2020, koji će biti realizovan u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerzitetom u Novom Sadu, a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji i EUINFONET-a. Onlajn Info dan biće održan u sredu, 4. novembra 2020. godine sa početkom u 10.30 časova. 

Horizont 2020 usmeren je na podsticanje inovacija, pre svega onih od koristi za privredu, kao i na unapređenje saradnje javnog i privatnog sektora u realizaciji tih inovacija. Budući da je Horizont 2020 najveći program EU usmeren na istraživanje i inovacije, osnovni cilj Info dana jeste da se predstavi dosadašnji uspeh učesnika iz Srbije u programu, kao i da se na osnovu njihovih iskustava budući zainteresovani korisnici pripreme za pozive MSCA u okviru novog Programa Horizont Evropa. Tokom Info dana ključne teme će biti:

  • Pregled svih MSCA poziva i pravila konkurisanja.
  • MSCA IF (Individual Fellowship) – najatraktivniji pozivi za naše istraživače.
  • MSCA ITN (Innovative Training Network) – Kako unaprediti učešće u najzahtevnijem pozivu MSCA ITN, gde je prolaznost samo 6%?
  • Najava „Zelenog poziva“ (rok za prijavu je u januaru 2021. događaj je namenjen predstavnicima šire obrazovne i naučno-istraživačke zajednice, kao i predstavnicima neakademskog sektora i komercijalnog sektora).

Učestvuju:

  • Dr Aleksandar Jović, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Gordana Vlahović, šef Službe za međunarodnu saradnju, nacionalna kontakt osoba za Evropski istraživački savet (ERC) i Akcija „Marija Sklodovska Kiri“ u okviru Programa Horizont 2020, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Prof. dr Goran Stojanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
  • Vladimir Todorović, stručni saradnik za međunarodne odnose i projekte, Univerzitet u Novom Sadu
  • Maksimilijan Fedinger, vođa projekta „Podrška učestvovanju u EU programima“

Ukoliko želite da prisustvujete ovom online događaju, molimo vas da se registrujete na sledećem linku: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_63QM6nRQRWCmpdDYxa-aGQ

Događaj možete pratiti uživo na Fejsbuk stranici EU u Srbiji.