Evropska komisija organizuje otvorenu info sesiju na temu: „Kako pripremiti uspešan predlog projekta u Horizont Evropa programu“, 24. marta 2021. god.

Svrha ovog događaja je da informiše sve potencijalne podnosioce predloga projekata za Horizont Evropa program o modalitetima za pripremu njihovih predloga. Agenda uključuje dve glavne teme: Submission and Evaluation kao i „Model Grant Agreement“.

Ovaj prvi Horizont Evropa vebinar održaće se samo preko YouTube – a, sa početkom u 10.00 sati.

Registracija i dnevni red su dostupni na sledećoj veb stranici EUSurvey – Survey (europa.eu)