Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržaće uključivanje istraživača – povratnika iz inostranstva na projekte koji se realizuju u tekućem ciklusu istraživanja. Na projekte mogu biti uključeni istraživači koji su u inostranstvu završili neki od prethodnih stepena obrazovanja (osnovne studije, master studije ili doktorske studije). Poziv će biti otvoren tokom cele godine.

Zahtev za uključivanje istraživača – povratnika iz inostranstva može podneti rukovodilac projekta iz Programa osnovnih istraživanja, Programa istraživanja iz oblasti tehnološkog razvoja i Programa integralnih i interdisciplinarnih istraživanja, uz saglasnost rukovodioca (direktora/dekana) akreditovane naučnoistraživačke organizacije.