Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja primenu principa jednakosti i dostupnosti obrazovanja i u vreme epidemije virusa Kovid 19.

Budući da su svi učenici dobili mogućnost da na srpskom jeziku saznaju potrebne informacije o zaštiti od virusa, kako bi njihovo pohađanje škole bilo bezbedno, Ministarstvo je prepoznalo potrebu prevoda na jezike nacionalnih manjina, kao i obezbeđivanje materijala za učenike sa oštećenjem sluha. Unicef, kao partner u ovoj aktivnosti, pružio je podršku za prevode video materijala na mađarski, romski, slovački, rumunski, hrvatski i rusinski jezik, kao i za obezbeđivanje snimka sa znakovnim jezikom.

Video snimci su dostupni na sledećim linkovima:

Video na hrvatskom jeziku – Video na hrvatskom jeziku

Snimak na mađarskom – Videó magyar nyelven
Snimak na rumunskom- Video în limba română
Snimak na rusinskom – Video na ruskim яziku

Snimak na slovačkom – Video v slovenskom jazyku

Snimak na romskom -Video na romskom jeziku

Video na srpskom sa znakovnim jezikom