Информатор о раду

Информатор о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 65/2010).

Информатор је објављен јануара 2006. године, а последњи пут ажуриран септембра 2021. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику.

 

 Информатор о раду, август 2021. – doc. формат   

          ћирилица         latinica   

Информатор о раду, август 2021. – PDF формат

          ћирилица       latinica   

 

Штампана верзија информатора у виду брошуре и каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора, уз накнаду нужних трошкова штампања.

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Немањина 22-26, 11000 Београд
Матични број: 17329235 ПИБ: 102199748

електронска пошта: kabinet@mpn.gov.rs

Овлашћено лице за информације од јавног значаја Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је Слађана Митић.

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја   

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ

  ћирилица

  latinica

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.