U saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, Gete-Institutom i Univerzitetom u Beogradu,  Nemačka služba za  akademsku razmenu – Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD, 9. juna 2019. godine organizuje inovativnu platformu za predstavljanje istraživačkih projekata u svim naučnim disciplinama  (Falling Walls Lab Serbia).

Falling Walls Lab Serbia je namenjen studentima, istraživačima i naučnicima (BA, MA, PhD, postdoc.)

Aplikacije za učešće na Falling Walls Lab Serbia se šalju centralno preko portala na  www.falling-walls.com/lab do 12.maja 2019. godine.

Svaki učesnik će imati tri minuta za predstavljanje inovativnosti svoje ideje, odnosno  projekta.

Pobednik srpskog Falling Walls Lab-a će učestvovati u finalnom Falling Walls Lab u Berlinu, 8. novembra, a prisutvovaće i na Falling Walls Lab Konferenciji 9. novembra.