Direktori šest instituta od nacionalnog značaja za Srbiju potpisali su sporazum o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji.

Sporazum su potpisali: Institut za fiziku u Beogradu, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i Institut za medicinska istraživanja.

Potpisnici sporazuma ocenili su da je udruživanje šest vodećih naučnoistraživačkih ustanova u zemlji, bez presedana u istoriji domaće nauke i da bi trebalo „trajno da preoblikuje reljef naučne scene u Srbiji i da ojača društvenu relevantnost prirodnih nauka“.

Dokumentom je ozvaničena postojeća saradnja i postavljena osnova za njeno proširivanje i unapređenje. Takođe, njime se definiše zajednički rad na planiranju i realizaciji naučnih programa kroz učešće istraživača iz ovih ustanova, kao i zajedničko korišćenje opreme u te svrhe.

Precizirano je da je sporazum zaključen na pet godina, tokom kojih će se u budućim zajedničkim angažovanjima uvažavati međusobni interesi.

Prema Zakonu o nauci i istraživanjima, institut od nacionalnog značaja je vrhunska naučnoistraživačka ustanova koja obavlja istraživanja sa ciljem razvoja opšteg fonda znanja, podizanja tehničko-tehnološkog nivoa, valorizovanja rezultata istraživanja i širenja saznanja, obrazovanja i osposobljavanja kadrova za naučnoistraživački rad.