ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

СРП / ENG

  • Представљен нови програм предшколског васпитања и образовања

  • Могућности повећања капацитета и квалитета предшколског васпитања и образовања – разговори са јединицама локалних самоуправа

  • Представници Светске банке: Србија пример како треба улагати у предшколско образовање

  • Повећање обухвата и квалитета предшколског васпитања и образовања – могућности у Сремској Митровици и Гроцкој

  • Разговор са представницима градске општине Земун о повећању обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

  • Могућности реализације активности пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ у Новом Саду

  • Међусекторска сарадња у предшколском васпитању и образовању

  • Представљање пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ представницима локалних самоуправа и СКГО

?

AKТУЕЛНО:

ПРИКЉУЧИТЕ СЕ ТИМУ – ОГЛАШЕНЕ ПОЗИЦИJE:

  • Тренутно нема актуелних огласа…

Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ се реализује уз помоћ зајма Међународне банке за обнову и развој број 8693YF

Контакт:

Јединица за управљање пројектом „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26, 11000 Београд
011/362-2610, 363-1551
ecec@mpn.gov.rs