Исплата десете месечне рате стипендија изузетно надареним студентима, за школску 2018/2019. годину почиње у среду,  10. јула 2019. године.

Месечни износ стипендије за студенте основних и мастер студија је 24.000 динара, док је за студенте докторских студија тај износ 30.000 динара.