Isplata pete i šeste mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima, za školsku 2018/2019. godinu počinje danas,  19. aprila 2019. godine.

Iznos stipendije za nadarene učenike je 15.000 RSD mesečno, za studente osnovnih i master studija 24.000 a za doktorante 30.000 dinara mesečno.