Za projekat Saveta Evrope, Evropske Komisije i MPNTR pod nazivom „Podsticanje demokratske kulture u školama“ prijavljene su bile 62 škole, a izabrano je njih 20, čiji spisak se nalazi u tabeli.

Komisija je izvršila selekciju prema zadatim kriterijumima koji su bili objavljeni na sajtu, a činili su je predstavnici Saveta Evrope, Delegacije Evropske Komisije u Beogradu i predstavnici MPNTR.

Zahvaljujemo svim školama na učešću, a izabranim školama čestitamo.