Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Službeni glasnik RS“, br. 21/17) u cilju uvođenje jasnijih i preciznijih pravila u vezi sa postupkom sticanja naučnih zvanja, rokovima u kojima se pokreću navedeni postupci kao i u kriterijumima neophodnim za sticanje naučnih zvanja. Naime, tokom primene Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ukazala se potreba da se određeni broj odredaba pojasni, iprecizira i da se na drugačiji način urede određena bitna pitanja vezana, pre svega, za postupak i uslove za sticanje naučnih zvanja istraživača.

 

Molimo kolege da posebno obrate pažnju na izmene i dopune Priloga 3. Pravilnika –  VRSTA I KVANTIFIKACIJA INDIVIDUALNIH NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA.

Sve izmene Pravilnika možete pogledati OVDE

Prečišćen tekst Pravilnika možete pogledati OVDE