Javnu raspravu o Nacrtu zakona Ministarstvo će sprovesti u periodu od 20. januara do 10. februara 2016. godine, prema utvrđenom Programu javne rasprave.

Tribine o predloženom Nacrtu zakona organizuju se na:

  • Univerzitetu u Nišu – 22. januara 2016. godine,
  • Univerzitetu u Kragujevcu  – 26. januara 2016. godine,
  • Univerzitetu u Novom Sadu – 2. februara 2016. godine,
  • Završna javna rasprava biće organizovana na Univerzitetu u Beogradu – 8. februara 2016. godine.

Zakonom se uređuju minimalni uslovi osposobljavanja u Republici Srbiji za obavljanje sedam regulisanih profesija za koje je prema propisima EU predviđeno automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija. Automatsko priznavanje je za sledeće profesije – doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, medicinska sestra opšte nege, babica, arhitekta i doktor veterinarske medicine.

Regulisane profesije predstavljaju profesionalne delatnosti kod kojih je obavljanje delatnosti uslovljeno posedovanjem određenih profesionalnih kvalifikacija, kao i delatnosti kojima se bave članovi stručnih organizacija sa profesionalnim nazivom.

Preuzmite tekst Nacrta zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija

Preuzmite Zaključak sa Programom javne rasprave o Nacrtu zakona  i Obrazloženje Nacrta zakona