Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon sprovedenog drugog kruga javnih konsultacija na Nacrt kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru, u saradnji sa resornim ministarstvima pripremilo Drugi nacrt kataloga radnih mesta i zvanja.

Drugi nacrt je pripremljen nakon razmotrenih svih sugestija i komentara koje su u periodu javnih  konsultacija od avgusta do novembra dostavljeni MDULS i resornim ministarstvima. Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su nam se obratili i uključili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Pozivamo vas da i dalje dostavljate svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs do 25. januara 2016. godine.

Molimo vas da komentare šaljete sa naznakom na koji podsistem javnog sektora se odnose komentari. 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sastavilo je spisak najčešćih pitanja u vezi sa Katalogom radnih mesta, kao i odgovore na iste. Potražite odgovor na eventualne nedoumice. na stranici http://www.mduls.gov.rs/faq.php

KATALOG RADNIH MESTA U OBLASTI PROSVETE – drugi nacrt   PDF     DOCX

Smernice za izradu kataloga radnih mesta i zvanja u javnom sektoru  PDF   DOCX

 

Dodatne informacije i kataloge pronađite na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, u delu obaveštenja.