Aktuelno

Javne nabavke male vrednosti

MV/14/18 – Analiza i projektovanje Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, datum objave 07.11.2018.

 

MV/13/18 – Organizacija i realizacija prvog (uvodnog) modula programa obuke za pedagoške asistente, datum objave 09.11.2018.

 

MV/11/18 – Ishrana studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, u mestima gde nema studentskih domova i restorana, datum objave 19.09.2018.

 

MV/10/18 – Nabavka pneumatika za službena vozila Ministarstva, datum objave 19.09.2018.

 

MV/09/18 – Nadogradnja registra istraživača Srbije, datum objave 21.08.2018.

 

MV/08/18 – Korišćenje Microsoft Azure za potrebe održavanja portala za učenje programskog jezika Python, datum objave 18.06.2018.

 

MV/07/18 – Izrada softvera za potrebe ENIC/NARIC, datum objave 18.06.2018.

 

MV/06/18 – Usluge – redovnog i vanrednog servisa vozila Ministarstva, datum objave 24.05.2018.

 

MV/05/18 – Usluge – osiguranja novonabavljenih vozila Ministarstva, datum objave 24.05.2018.

 

MV/04/18 – Usluge prevođenja – ponovljeni postupak, datum objave 20.04.2018.

MV/03/18 – Štampanje i pakovanje testova za polaganje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2017/2018. godinu sa obezbeđenjem bezbednosnih procedura u sistemu, datum objave 19.04.2018.

 

MV/02/18 – Usluge objavljivanja informativnih oglasa, datum objave 30.04.2018.

 

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – usluge

PP/U/07/18 – Psihološko testiranje učenika i studenata , datum objave 02.11.2018.

 

PP/U/06/18 – Prevoz učenika i zaposlenih na teritoriji AP Kosovo i Metohija (ponovljeni postupak za partiju 3. i za partiju 5.) , datum objave 12.09.2018.

PP/U/04/18 – Održavanje finansijskog softvera Ministarstva (softver za finansijsko poslovanje NexTBIZ), datum objave 15.06.2018.

 

PP/U/03/18 – Kompjuterske usluge za sprovođenje polaganja završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2017/2018 godinu i upis učenika u srednju školu za školsku 2018/2019, datum objave 20.04.2018.

 

PP/U/02/18 – Realizacija međunarodnog istraživanja u obrazovanju TIMSS 2019, datum objave 24.04.2018.

 

PP/U/01/18 – Održavanje softvera za podršku rada analitičara na projektima koje finansira Ministarstvo, datum objave 30.03.2018.

 

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – dobra

PP/D/04/18 – Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu i nabavka digitalnog obrazovnog sadržaja za nastavnike koji su se prijavili po drugom javnom pozivu, datum objave 20.11.2018.

 

PP/D/03/18 – Nabavka besplatnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike prvog i drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja koji su odgovarajućim prilagođavanjem sadržaja i/ili formata, odnosno pisma i formata pristupačni za učenike sa smetnjama u razvoju, odnosno invaliditetom, datum objave 19.09.2018.

 

PP/D/02/18 – Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu i nabavka digitalnog obrazovnog sadržaja , datum objave 13.09.2018.

 

PP/D/01/18 – Udžbenici i druga nastavna sredstva, datum objave 31.07.2018.

 
 
 
 
 

 Otvoreni postupak – usluge

OP/U/01/18 – Organizacije skupova, seminara, savetovanja, konferencija i organizovanje smeštaja i prevoza u zemlji i inostranstvu, datum objave 03.08.2018.

 

Otvoreni postupak – dobra

OP/D/05/18 –  Računari i računarske opreme za osnovne škole i gimnazije koje su otvorile odeljenja za učenike nadarene za informacione tehnologije, datum objave 16.07.2018.

 

OP/D/04/18 – Microsoft licence za školske računare , datum objave 16.07.2018.

 

OP/D/03/18 – Tablet računari za osnovne škole, datum objave 17.07.2018.

 

OP/D/02/18 – Nabavka softverskog rešenja za vođenje evidencije u osnovnim i srednjim školama (elektronski dnevnik), datum objave 29.06.2018.

OP/D/01/18 – Laptop računari i projektori, uključujući nosač za laptop i projektor, u cilju unapređivanja nastave kroz upotrebu digitalnih udžbenika i novih tehnologija, datum objave 15.05.2018.

RS-MF-F/P 1746 (2011)-G-ICB-02/2017/MoESTD – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U MEĐUNARODNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU nameštaja i kuhinjske opreme za opremanje studentskih i učeničkih domova u okviru  Projekta „Obrazovanje za socijalnu inkluziju“ – CEB F/P 1746 (2011) 

Otvoreni postupak – radovi

RS-MF-F/P 1746 (2011)-W-ICB-01/2017/MoESTD – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U MEĐUNARODNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU radova za izgradnju, rekonstrukciju, nadogradnju i renoviranje studentskih i učeničkih domova u okviru  Projekta „Obrazovanje za socijalnu inkluziju“ – CEB F/P 1746 (2011) 

 Centralizovane javne nabavke

CJN 3/2018 – Osiguranje imovine, datum objave: 28.12.2018.

 
 

CJN 17/2017 – Nabavka prevoznih sredstava, datum objave: 07.02.2018.

 
 

CJN 16/2017 – Održavanje računarske i komunikacione opreme, datum objave: 23.08.2018.

 
 

CJN 8/2017 – Nabavka računarskog materijala – toneri, datum objave: 18.05.2018.

 
 

CJN 7/2018 – Nabavka usluge mobilne telefonije, datum objave: 22.11.2018.

 
 

CJN 7/16 – Održavanje i popravka računarske opreme, datum objave: 18.05.2018.

 
 

CJN 5/2018 – Usluge osiguranja vozila, datum objave: 15.07.2018.

 
 

CJN 2/2018 – Nabavka elektronskih komunikacionih usluga – internet, datum objave: 26.11.2018.

 
 

CJN 11/2016 – Nabavka električne energije, datum objave: 09.03.2018.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.