Актуелно

Јавне набавке мале вредности

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – услуге

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – добра

 Отворени поступак – услуге

Отворени поступак – добра

Отворени поступак – радови

 Централизоване јавне набавке

ЦЈН 3/2017 – Набавка горива EVRO DIZEL, датум објаве 13.03.2019.

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.