Aktuelno

Javne nabavke male vrednosti

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – usluge

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – dobra

 Otvoreni postupak – usluge

Otvoreni postupak – dobra

Otvoreni postupak – radovi

 Centralizovane javne nabavke

CJN 3/2017 – Nabavka goriva EVRO DIZEL, datum objave 13.03.2019.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.