Актуелно

Јавне набавке мале вредности

МВ/07/19 –  Стручни надзор над извођењем радова на објекту Пољопривредне школе „Шуматовац“, Алексинац – поновљени поступак, датум објаве: 03.07.2019.

МВ/05/19 – Стручни надзор над извођењем радова на објекту Пољопривредне школе „Шуматовац“, датум објаве: 10.06.2019.

МВ/04/19 –  Услуге обавезног и каско осигурања новонабављених возила Министарства  просвете, науке и технолошког развоја, датум објаве: 15.05.2019.

МВ/01/19 Штампање и паковање тестова за полагање завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2018/2019. годину са обезбеђењем безбедносних процедура у систему, датум објаве: 08.04.2019.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – услуге

 ПП/У/04/19 Превоз ученика и запослених на територији АП Косово и Метохија, датум објаве: 31.07.2019.

 ПП/У/02/19 Kомпјутерске услуге за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2018/2019 годину и упис ученика у средњу школу за школску 2019/202, датум објаве: 25.04.2019.

 ПП/У/01/19 Одржавање софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира Министарство, датум објаве: 19.04.2019.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – добра

 ПП/Д/02/19 Набавка бесплатних уџбеника и других наставних средстава за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања, који су одговарајућим прилагођавањем садржаја и/или формата, односно писма и формата, учињени приступачним за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом, датум објаве: 19.08.2019.

 ПП/Д/01/19 Набавка бесплатних уџбеника за ученике првог и другог циклуса основног образовања и васпитања, датум објаве: 19.08.2019.

 Отворени поступак – услуге

ОП/У/01/19 – Организација скупова и службених путовања у земљи и иностранствудатум објаве: 21.08.2019.

Отворени поступак – добра

ОП/Д/03/19 – Софтвер за праћење финансирања у образовањудатум објаве: 21.08.2019.
RS-CEB-F/P 1746 (2011)-G-ICB-01/2019/METD – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСTУПКУ ЗА НАБАВКУ намештаја, кухињске опреме, опреме за вешераје и лифтова за опремање студентских и ученичких домова у оквиру пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ Ф/П 1746 (2011)датум објаве: 02.07.2019.
ОП/Д/02/19 –  Рачунари за потребе опремања рачунарских кабинета у основним и средњим школамадатум објаве: 12.06.2019.
ОП/Д/01/19 –  Рачунарска опрема за употребу дигиталних наставних садржаја у учионицама, датум објаве: 21.05.2019.

Отворени поступак – радови

  • RS-CEB-F/P 1746 (2011)-W-ICB-01/2019/METD – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У МЕЂУНАРОДНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСTУПКУ ЗА НАБАВКУ Извођења грађевинских радoва на изградњи ученичких и студентскихдомова у оквиру Пројекта „Образовање за социјалну инклузију“ – ЦЕБ Ф/П 1746 (2011), датум објаве: 28.06.2019.

  • ЈН број ОП/Р/03/2018Јавна набавка радова на наставаку изградње објекта школе у Алексинцу, Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб, датум објаве: 09.04.2019.

 Централизоване јавне набавке

ЦЈН 10/2019 Набавка рачунарског материјала – тонера , датум објаве: 30.07.2019.

ЦЈН 9/2019 Канцеларијски намештај са испоруком у Београду, датум објаве: 23.08.2019.

ЦЈН 5/2019 Набавка електричне енергије, датум објаве: 16.07.2019.

ЦЈН 10/2017 Одржавање и поправка рачунарске и комуникационе опреме и  штампача, датум објаве: 15.05.2019.

ЦЈН 6/2017 Набавка електричне енергије, датум објаве: 14.03.2019.

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.