Актуелно

Јавне набавке мале вредности

  • МВ/04/20 Текуће поправке и одржавање службених возила МПНТР, датум објаве 26.06.2020.
  • МВ/06/20 Систематски и здравствени преглег запослених , датум објаве 25.06.2020.
  • МВ/01/20 Услугe ревизијe (верификације) трошкова Националне агенције у програму Еразмус + за 2019.годину, датум објаве 29.05.2020.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – радови

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – услуге

ПП/У/03/20OдржавањеОдржавање софтвера за финансијско пословање (БИТ ИМПЕКС)датум објаве 26.06.2020.

ПП/У/02/20Oдржавање софтвера за подршку рада аналитичара на пројектима које финансира Министарстводатум објаве 17.06.2020.

ПП/У/01/20– Техничка подршка спровођењу завршног испита – Пружање компјутерских услуга за спровођење полагања завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2019/2020 годину и техничка подршка спровођењу уписа у средње школе за школску 2020/2021датум објаве 13.05.2020.

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – добра

 Отворени поступак – услуге

  • ОП/У/01//20 – Банкарске услуге за исплату ученичких и студентских стипендија и кредита и обављање дела стручних послова, датум обајве 26.06.2020.

Отворени поступак – добра

Отворени поступак – радови

 Централизоване јавне набавке

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.