Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je danas javni poziv univerzitetima ili fakultetima koji realizuju osnovne i master studijske programe iz oblasti računarskih nauka, elektrotehnike i računarskog inženjerstva za finansiranje akreditacije dva studijska programa master akademskih studija iz oblasti veštačke inteligencije, odnosno mašinskog učenja. Veštačka inteligencije je najbrže rastuća tehnologija koja sve više utiče na sve grane privrede, sa procenama da će 2025. globalno godišnje tržište proizvoda iz oblasti veštačke inteligencije biti vredno preko 500 milijarda evra.

Cilj ovog javnog konkursa jeste da stvori uslove za napredak veštačke inteligencije u Republici Srbiji, kao i da razvije veštine za poslove budućnosti. Sa naglaskom na praktični aspekt rada kroz mnogobrojne obavezne projekte na predmetima razvijenim u okviru ovog konkursa.  Krajnji cilj ovih master programa je da studenti po završetku studijskog programa budu osposobljeni za rad u privredi, kao i dalje usavršavanje u oblasti veštačke inteligencije.

Ovaj konkurs predstavlja nastavak aktivnosti Vlade Republike Srbije na unapređenju i uspostavljanju novih studijskih programa koji su usmereni ka potrebama savremenog društva i privrede.

Tokom prošle i pretprošle godine Ministarstvo je podržalo akreditaciju 10 studijskih programa iz oblasti IKT i kreativne industrije, ali i prve studijske programe u oblasti i veštačke inteligencije na Fakultetu tehničkih nauka (Univerziteta u Novom Sadu), Prirodno-matematičkom fakultetu (Univerziteta u Novom Sadu), Univerzitetu u Kragujevcu i Prirodno-matematičkom fakultetu (Univerziteta u Nišu) koji će od sledeće akademske godine primiti prve studente.

 Ministarstvo će finansirati akreditaciju studijskih programa koji budu izabrani na konkursu sa 3 miliona dinara. Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom je 24. septembar 2021. godine.