Projekat „Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja“ upućuje poziv svim zainteresovanim licima, sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom u struci, da se prijave na Javni poziv za članove radnih grupa za izradu ispitnih materijala u okviru priprema za sprovođenje završnih ispita 2019/2020. godine i opšte, stručne i umetničke mature 2020/2021. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva sa prilozima za opštu i umetničku maturu preuzmite OVDE.

Kompletan tekst Javnog poziva sa prilozima za stručnu maturu i završni ispit preuzmite OVDE.

Prijava se popunjava elektronski. Krajnji rok za prijavu je 26.05.2019. Neblagovremene, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće biti razmatrane. Za dodatne informacije možete se javiti na elektronsku adresu info.matura2021@gmail.com.