Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavio je Javni poziv za prijavljivanje kandidata za članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Prema novom Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj 88/17), koji je stupio na snagu 7. oktobra 2017. godine, Vlada imenuje članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, i to: 6 na predlog Konferencije univerziteta, 2 na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola, 7 na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvija i 2 na predlog Privredne komore Srbije.

Radi izbora kandidata koji će biti predloženi Vladi, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje Javni poziv za prijavljivanje kandidata za članove Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva

Tekst Javnog poziva možete pogledati OVDE.
Link za  popunjavanje elektronske prijave: http://upitnici.mpn.gov.rs/index.php/647386?lang=sr

Takođe, tekst javnog poziva, kao i link za popunjavanje elektronske prijave možete pronaći na stranici Javne rasprave.