JAVNI POZIV

 za sprovođenje i organizaciju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u 2016. godini

 

Institucija/je koje žele da konkuriše moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 

1) da ima/ju formiran organizacioni tim od najmanje pet članova sa iskustvom u organizaciji sličnih takmičenja i obuka u trajanju od 5 godina;

2)  da ima/ju kreiranu veb adresu preko koje će se vršiti prijava timova, i preko koje će se pratiti sve aktivnosti u vezi sa organizacijom takmičenja;

3) da ima/ju obezbeđenu  bazu recenzenata za ocenu predloženih inovacija od najmanje 100 recenzenata koji pokrivaju 10 različitih naučnih i tehničko-tehnoloških oblasti od kojih se 30% odnosi na ekonomske nauke;

–  poželjno  je da predloženi recezenti imaju iskustva u recenziranju i međunarodnih projekata

Uz prijavu na javni poziv podnose se sledeća dokumenta :

 

1) odluka institucije/ja  o formiranju organizacionog tima za potrebe realizacije projekta „Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju“ u 2016. godini;

2) biografija članova organizacionog tima sa podacima o radnom iskustvu na poslovima organizacije takmičenja i obuka;

3) podaci o veb adresi koja je u funkciji i prati sve potrebne aktivnosti u vezi sa  organizacijom i sprovođenjem takmičenja;

4) spisak recenzenata po oblastima i mesta njihovog prebivališta.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od datuma objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva prosvete,  nauke i  tehnološkog razvoja, zaključno sa 10.02.2016. godinne.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

  

Preuzmite CEO TEKST Javnog poziva.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann