Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o dualnom obrazovanju, kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 19. maja do 8. juna 2017. godine.

Tribine na kojima će biti predstavljen Nacrt zakona o dualnom obrazovanju, biće održane u:

Novom Sadu, 26. maj 2017. godine u OŠ „Svetozar Marković Toza“, Janka Čmalika 89, u periodu od 14,00 – 16,00 časova;

Nišu, 01. jun 2017. godine na Elektronskom fakultetu, A. Medvedeva 14, u periodu od 14,30 – 16,30 časova;

Beogradu, 08. jun 2017. godine u Sali beogradske opštine Vračar, Njegoševa 77, u periodu od 14,00-16,00 časova.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem posebnog formulara koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Formular sa primedbama i predlozima potrebno je dostaviti na sledeću e-mail adresu dualno.obrazovanje@mpn.gov.rs.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Nacrt zakona o dualnom obrazovanju sa obrazloženjem i Program javne rasprave koji je odredio Odbor za javne službe Vlade.

Nacrt zakona, Obrazloženje Nacrta zakona, Program javne rasprave, formular – pronađite OVDE.